Zastosowanie ogniw we współczesnej technice

SPIS TREŚCI

1.0.0.Wstęp i cele pracy
CZĘŚĆ TEORETYCZNA.
2.0.0. OGNIWA GALWANICZNE.
2.1.0. Pierwsze ogniwa galwaniczne
2.2.0. Klasyfikacja ogniw
2.2.1. Ogniwa chemiczne
2.2.2. Ogniwa stężeniowe
2.2.3. Ogniwa nieodwracalne
2.2.4. Ogniwa odwracalne
2.2.5. Inny podział ogniw galwanicznych
3.0.0. OGNIWA PALIWOWE.
3.1.0. Rodzaje ogniw paliwowych
3.1.1. Alkaliczne ogniwa paliwowe
3.1.2. Fosforowe ogniwa paliwowe
3.1.3. Ogniwa paliwowe ze stopionymi węglanami.
3.1.4. Stałotlenkowe ogniwa paliwowe
3.1.5. Wodorowo – tlenowe ogniwa paliwowe
3.1.6. Ogniwa paliwowe z membraną protowymienną
3.1.7. Metanolowe ogniwa paliwowe
3.1.8. Termicznie regenerowane ogniwa paliwowe
4.0.0. BATERIE I AKUMULATORY STOSOWANE W PRAKTYCE.
4.1.0. Podział akumulatorów

Liczba stron 50
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003

Wstęp

W dobie postępu technologicznego, który prowadzi do ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię, konieczne jest poszukiwanie efektywnych i ekologicznych źródeł zasilania. Ogniwa, będące podstawowymi elementami przetwarzającymi energię chemiczną w elektryczną, odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu tych potrzeb. W niniejszej pracy magisterskiej przedstawione zostaną różne rodzaje ogniw, ich zastosowania oraz możliwości dalszego rozwoju w kontekście współczesnej techniki.

Celem pracy jest zbadanie i analiza wybranych rodzajów ogniw, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw galwanicznych i paliwowych. Omówione zostaną ich podstawowe zasady działania, konstrukcje, a także ich klasyfikacje, które pozwolą na lepsze zrozumienie tego zagadnienia. Praca zawiera również przegląd różnych baterii i akumulatorów stosowanych w praktyce, wskazując na ich zalety i wady.

W części teoretycznej pracy zostaną omówione podstawy ogniw galwanicznych, począwszy od pierwszych ogniw, aż po współczesne konstrukcje. Zaprezentowane zostaną klasyfikacje ogniw, takie jak ogniwa chemiczne, stężeniowe, nieodwracalne, odwracalne, oraz inne podziały stosowane w praktyce. Następnie w kolejnym rozdziale przedstawione zostaną ogniwa paliwowe, które są jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii w dzisiejszym świecie. Wśród nich zostaną omówione alkaliczne ogniwa paliwowe, fosforowe, ze stopionymi węglanami, stałotlenkowe, wodorowo-tlenowe, z membraną protowymienną, metanolowe oraz termicznie regenerowane.

W dalszej części pracy skupimy się na praktycznych zastosowaniach ogniw w technice, analizując baterie i akumulatory, które są powszechnie stosowane. Przedstawiony zostanie podział akumulatorów oraz ich charakterystyka, co pozwoli na ocenę ich użyteczności i efektywności w różnych zastosowaniach.

Niniejsza praca magisterska ma na celu dostarczenie czytelnikowi kompleksowej wiedzy na temat ogniw, ich zastosowań oraz potencjalnych możliwości rozwoju. Praca ta ma również na celu zainspirowanie do dalszych badań nad ogniwami, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości energetyki i zrównoważonego rozwoju.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print