Bractwo Kapłańskie św. Piusa X i jego krytyka Soboru Watykańskiego II

WSTĘP

1. Marcel Lefebvre i jego dzieło – Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Historia i zarys doktryny.
1. 1 Działalność duszpasterska
1. 2 Powołanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
1. 3 Rok 1988
1. 4 Linia doktrynalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

2. W dialogu z nie-katolikami. Krytyczny stosunek środowiska z Ecône do idei ekumenicznego pojednania
2.1 Krótka historia ruchu ekumenicznego
2.2 Tło teoretyczne ekumenizmu
2.3 Ekumenizm soborowy – dekret Unitatis redintegratio
2.4 Kościół Katolicki wobec religii niechrześcijańskich – wokół deklaracji Nostra aetate

3. Ofiara czy uczta – soborowe zmiany w liturgii Mszy Świętej z punktu widzenia doktryny Bractwa św. Piusa X
3.1 Konstytucja Sacrosanctum concilium – istota przemian
3.2 Co upamiętnia tajemnica Mszy Świętej?
3.3 Niepokojące sygnały
3.4 Porzucona tradycja
3.5 Chleb i Wino czy Ciało i Krew Chrystusa? Idea transsubstancjacji
3.6 Utracone sacrum
3.7 Protestantyzacja Mszy Świętej

4. Nulla salus extra Ecclesiam? Bractwo Kapłańskie św. Piusa X wobec wolności religijnej
4.1 Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae
4.2 Wolność wyznania w nauczaniu Stolicy Apostolskiej przed 1958 r.
4.3 Bractwa krytyka soborowej idei wolności religijnej
4.4 Wolność religijna wynika z godności ludzkiej?
4.5 Stosunek abpa Lefebvre’a do wolności religijnej przedstawiony na Soborze Watykańskim II
4.6 Wolność religijna w ujęciu liberalnych katolików

5 Bractwo Kapłańskie św. Piusa X dziś. Tradycjonaliści wobec współczesności
5.1 Czy Bractwo Kapłańskie św. Piusa X jest schizmatyckie?
5.2 Kryzys w Kościele katolickim – perspektywa Bractwa św. Piusa X
5.3 Przezwyciężyć kryzys. Renovatio Traditiae szansą dla Kościoła
5.4 El Liberalismo es pecado. Bractwa krytyka idei liberalnych

Zakończenie

Liczba stron 107
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print