Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU

1.1. Zakres pojęciowy transportu

1.2. Transport w procesie gospodarowania

1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej

1.4. Rozwój systemu transportowego Polski

ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM

2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej

2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych

2.3. Strategie marketingowe w transporcie

2.4. Usługa transportowa jako element marketingu

ROZDZIAŁ III. WPŁYW REKLAMY I PUBLIC RELATIONS NA POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE WIĘZI Z KLIENTAMI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH

3.1. Znaczenie promocji usług transportowych

3.2. Reklama jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa transportowego

3.3. Public Relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

5/5 - (9 votes)
image_pdfimage_print