Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Banku X

Wstęp

Rozdział I. Specyfika budownictwa mieszkaniowego
1.1. Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne
1.2. Wpływ polityki mieszkaniowej państwa na stan mieszkalnictwa w Polsce
1.3. Istota problemu mieszkaniowego
1.4. Popyt mieszkaniowy

Rozdział II. System finansowania mieszkalnictwa w Polsce
2.1. Modele finansowania mieszkalnictwa
2.2. Pomoc państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego

Rozdział III. Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego przez Bank X
3.1. Charakterystyka Banku X
3.2. Oferta kredytowa Banku X w zakresie kredytowania budownictwa mieszkaniowego

Rozdział IV. Analiza skali kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez Bank X
4.1. Poziom i struktura udzielanych kredytów
4.2. Porównanie oferty kredytowej Banku Zachodniego z wybranymi bankami

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Mieszkanie to miejsce stałego przebywania rodziny, jednostki lub innej grupy ludzi. Jest tym podstawowym miejscem w przestrzeni, do którego człowiek odnosi swoje różnorodne powiązania ze światem, który go otacza i w którym, na odwrót, otaczający go świat określa jego miejsce w przestrzeni. Słowo „mieszkanie” zawiera też wszystkie cechy materialne tego miejsca jako części środowiska materialnego najbliżej związanymi z człowiekiem lub z najmniejszą jednostką społeczną, jaką jest rodzina. Mieszkanie jest to przestrzeń, którą rodzina włada, dzięki której realizuje swoje zadania i związane z nimi czynności, którą użytkuje w miarę możliwości zgodnie z własnymi potrzebami, systemem wartości i preferencjami. Mieszkanie traktujemy także jako przestrzeń, odzwierciedlają treść ról społecznych i pozycja poszczególnych osób w rodzinie.

Samo mieszkanie jest ważną przestrzenią społeczną ze względu na fakt, że jest ono kształtowane w przeważającej mierze przez jego użytkowników. Istnieją oczywiście pewne normy prawne – budowlane, higieniczne czy konserwatorskie, ale mimo wszystkich niezbędnych ingerencji państwa w tę przestrzeń, pozostaje ona nadal symbolem indywidualności.

Czynniki wpływające na to, w jaki sposób kształtujemy swoje mieszkania dzielimy na dwie grupy: pierwotne potrzeby biologiczne oraz cały filtr kulturowo-społeczny, kształtujący nas. Pewne uwarunkowania, które nami kierują przejęliśmy z tradycji, pewne są narzucane nam przez nasze aktualne środowisko, a niektóre elementy naszych mieszkań urządzamy mając na względzie naszą przyszłość, autorytety, życiowe aspiracje. Mieszkanie przede wszystkim chroni nas przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Jest miejscem, w którym gromadzimy rzeczy codziennego użytku. Jest to swoista enklawa bezpieczeństwa zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

5/5 - (8 votes)
image_pdfimage_print