Sposoby nabycia własności nieruchomości

praca zaliczeniowa – 10 stron Sposoby nabycia własności ruchomości Sposoby nabycia własności nieruchomości Zasiedzenie jako najstarsza forma własności nieruchomości Własność jest najważniejszą instytucją Kodeksu cywilnego i jest uprawnieniem do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią zgodnie z przepisami prawa. Prawo własności jest prawem trwałym i bezterminowym Właścicielem jest osoba, która ma wyłączne prawo posiadania, korzystania … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami mieszkaniowymi

Rozdział I. Istota, pojęcie i zarządzanie nieruchomościami 1 1. Specyfika nieruchomości w ogóle 1 2. Specyfika zarządzania nieruchomościami 6 3. Firmy zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi jako organizacje 12 3.1. Wewnętrzna struktura firm zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi 13 3.2. Otoczenie dalsze i bliższe 18 Rynek nieruchomości to jedna z najbardziej dynamicznych dyscyplin naszej go­spodarki.[1] Pojęcie gospodarka nieruchomościami nie … Czytaj dalej

Opis transakcji sprzedaży lokalu X przez pośrednika

Wstęp 2 1. Opis przejęcia oferty do sprzedaży 8 2. Promocja oferty. 14 3. Opis czynności przy okazywaniu nieruchomości i udziale w negocjacjach stron 15 4. Kompletacja i pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do finalizacji transakcji 17 5. Opis finalizacji transakcji. 18 6. Rozliczenie z klientem. 21 7. Archiwizacja dokumentacji w biurze nieruchomości. 22 Załączniki Załącznik 1. … Czytaj dalej