Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie nieruchomości komercyjnej (biurowiec)

Liczba stron: 61 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp I. Teoretyczne aspekty w zarządzaniu nieruchomościami. 1.1. Rys historyczny zarządzania nieruchomościami 1.2. Definicje oraz istota zarządzania nieruchomościami. 1.3. Metodyka sporządzania planu zarządzania nieruchomością II. Klasyfikacja nieruchomości 2.1 Podział nieruchomości. 2.2 Cechy nieruchomości III. Metodologia wyceny nieruchomości 2.1. Podejście porównawcze. 2.2. Podejście dochodowe. 2.3. … Czytaj dalej

Plan zarządzania nieruchomością komercyjną znajdującą się w Krakowie

1. Podstawowe informacje o nieruchomości 1.1. Stan prawny nieruchomości oraz dane właściciela. Właścicielem gruntu jest Miasto Kraków. Inwestorem Kraków Nowe Miasto Sp. z o.o. 00-232 Warszawa, ul. Ciasna 6. Numery ewidencyjne działek – obiekty kubaturowe: 325/4, 324,1; Obr.8 Śródmieście. 1.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w strefie centrum komunikacyjno- … Czytaj dalej

Sposoby nabycia własności nieruchomości

praca zaliczeniowa – 10 stron Sposoby nabycia własności ruchomości Sposoby nabycia własności nieruchomości Zasiedzenie jako najstarsza forma własności nieruchomości Własność jest najważniejszą instytucją Kodeksu cywilnego i jest uprawnieniem do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią zgodnie z przepisami prawa. Prawo własności jest prawem trwałym i bezterminowym Właścicielem jest osoba, która ma wyłączne prawo posiadania, korzystania … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami mieszkaniowymi

Rozdział I. Istota, pojęcie i zarządzanie nieruchomościami 1 1. Specyfika nieruchomości w ogóle 1 2. Specyfika zarządzania nieruchomościami 6 3. Firmy zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi jako organizacje 12 3.1. Wewnętrzna struktura firm zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi 13 3.2. Otoczenie dalsze i bliższe 18 Rynek nieruchomości to jedna z najbardziej dynamicznych dyscyplin naszej go­spodarki.[1] Pojęcie gospodarka nieruchomościami nie … Czytaj dalej

Opis transakcji sprzedaży lokalu X przez pośrednika

Wstęp 2 1. Opis przejęcia oferty do sprzedaży 8 2. Promocja oferty. 14 3. Opis czynności przy okazywaniu nieruchomości i udziale w negocjacjach stron 15 4. Kompletacja i pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do finalizacji transakcji 17 5. Opis finalizacji transakcji. 18 6. Rozliczenie z klientem. 21 7. Archiwizacja dokumentacji w biurze nieruchomości. 22 Załączniki Załącznik 1. … Czytaj dalej