Opis transakcji sprzedaży działki budowlanej

Wstęp 1. Opis przejęcia oferty do sprzedaży 2. Promocja oferty. 3. Opis czynności przy okazywaniu nieruchomości i udziale w negocjacjach stron 4. Kompletacja i pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do finalizacji transakcji 5. Opis finalizacji transakcji. 6. Rozliczenie z klientem. 7. Archiwizacja dokumentacji w biurze nieruchomości. Zakończenie Bibliografia Załącznik 1. Zlecenie określenia poziomu ceny ofertowej nieruchomości Ustawodawca … Czytaj dalej

Opodatkowanie działalności deweloperskiej w polskim systemie podatkowym

Wstęp Rozdział 1. Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług VAT w działalności deweloperskiej 1.1. Budynki i budowle, grunty jako towar 1.2. Powstanie obowiązku podatkowego 1.2.1. Z chwilą wydania gruntu 1.2.1. Z chwilą wystawienia faktury 1.3. Stawka opodatkowania 1.3.1. Szczególna zasada opodatkowania gruntu 1.3.2. Sprzedaż gruntów budowlanych przez podatników 1.4. Zwolnienia podatkowe Rozdział 2. … Czytaj dalej

Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Banku X

Wstęp Rozdział I. Specyfika budownictwa mieszkaniowego 1.1. Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne 1.2. Wpływ polityki mieszkaniowej państwa na stan mieszkalnictwa w Polsce 1.3. Istota problemu mieszkaniowego 1.4. Popyt mieszkaniowy Rozdział II. System finansowania mieszkalnictwa w Polsce 2.1. Modele finansowania mieszkalnictwa 2.2. Pomoc państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego Rozdział III. Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego przez Bank … Czytaj dalej

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie nieruchomości komercyjnej (biurowiec)

Liczba stron: 61 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp I. Teoretyczne aspekty w zarządzaniu nieruchomościami. 1.1. Rys historyczny zarządzania nieruchomościami 1.2. Definicje oraz istota zarządzania nieruchomościami. 1.3. Metodyka sporządzania planu zarządzania nieruchomością II. Klasyfikacja nieruchomości 2.1 Podział nieruchomości. 2.2 Cechy nieruchomości III. Metodologia wyceny nieruchomości 2.1. Podejście porównawcze. 2.2. Podejście dochodowe. 2.3. … Czytaj dalej

Plan zarządzania nieruchomością komercyjną znajdującą się w Krakowie

1. Podstawowe informacje o nieruchomości 1.1. Stan prawny nieruchomości oraz dane właściciela. Właścicielem gruntu jest Miasto Kraków. Inwestorem Kraków Nowe Miasto Sp. z o.o. 00-232 Warszawa, ul. Ciasna 6. Numery ewidencyjne działek – obiekty kubaturowe: 325/4, 324,1; Obr.8 Śródmieście. 1.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w strefie centrum komunikacyjno- … Czytaj dalej

Sposoby nabycia własności nieruchomości

praca zaliczeniowa – 10 stron Sposoby nabycia własności ruchomości Sposoby nabycia własności nieruchomości Zasiedzenie jako najstarsza forma własności nieruchomości Własność jest najważniejszą instytucją Kodeksu cywilnego i jest uprawnieniem do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią zgodnie z przepisami prawa. Prawo własności jest prawem trwałym i bezterminowym Właścicielem jest osoba, która ma wyłączne prawo posiadania, korzystania … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne na przykładzie firmy zarządzającej nieruchomościami mieszkaniowymi

WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE POJĘCIA I SPECYFIKA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 5 1.1 Definicje i specyfika nieruchomości 5 1.2 Specyfika zarządzania nieruchomościami 10 1.3 Firmy zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi jako organizacje 16 ROZDZIAŁ II. STRUKTURA I OTOCZENIE FIRM ZARZĄDZAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIAMI 27 2.1 Wewnętrzna struktura firm zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi 27 2.2 Otoczenie dalsze i bliższe 32 2.3 Dynamika … Czytaj dalej

Opis transakcji sprzedaży lokalu X przez pośrednika

Wstęp 2 1. Opis przejęcia oferty do sprzedaży 8 2. Promocja oferty. 14 3. Opis czynności przy okazywaniu nieruchomości i udziale w negocjacjach stron 15 4. Kompletacja i pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do finalizacji transakcji 17 5. Opis finalizacji transakcji. 18 6. Rozliczenie z klientem. 21 7. Archiwizacja dokumentacji w biurze nieruchomości. 22 Załączniki Załącznik 1. … Czytaj dalej