Opodatkowanie działalności deweloperskiej w polskim systemie podatkowym

Wstęp Rozdział 1. Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług VAT w działalności deweloperskiej 1.1. Budynki i budowle, grunty jako towar 1.2. Powstanie obowiązku podatkowego 1.2.1. Z chwilą wydania gruntu 1.2.1. Z chwilą wystawienia faktury 1.3. Stawka opodatkowania 1.3.1. Szczególna zasada opodatkowania gruntu 1.3.2. Sprzedaż gruntów budowlanych przez podatników 1.4. Zwolnienia podatkowe Rozdział 2. … Czytaj dalej