Wpływ wybranych parametrów pracy aparatu udojowego na intensywność wydajania

Spis treści:

WSTĘP. ………………….4
1. PRZEGLĄD LITERATURY. …………….5
1.1. Historia doju mechanicznego. ………….5
1.2. Najważniejsze problemy doju mechanicznego. ……….6
1.3. Parametry pracy aparatu udojowego i ich wpływ na dój mechaniczny
w świetle literatury. ……………10
2. CEL PRACY. ……………….14
3. BADANIA. …………………..15
3.1. Metodyka badań. ……………….15
3.2. Wyniki badań. ……………….21
4. WNIOSKI. ………………..65
5. LITERATURA. ………………..66

WSTĘP

Jedną z ważniejszych gałęzi rolnictwa jest produkcja zwierzęca. W obecnych czasach szczególną uwagę poświęca się mechanizacji i automatyzacji tej dziedziny ze względów ekonomicznych i organizacyjnych jak również po to aby ułatwić pracę osobom tam zatrudnionym.

Na szczególną uwagę w produkcji zwierzęcej zasługuje proces pozyskiwania mleka. Czynności związane z dojeniem krów należą do najbardziej pracochłonnych zajęć w codziennej obsłudze zwierząt. W procesie mechanizacji doju uzyskano znaczny postęp techniczny. Przez doskonalenie urządzeń oraz wprowadzenie kompleksowej mechanizacji i automatyzacji osiągnięto znaczne zwiększenie wydajności pracy. W nowoczesnych dojarniach uzyskano wydajność przekraczającą nawet 100 krów na godzinę. Dla porównania wykwalifikowany pracownik dojący ręcznie przez ten czas może obsłużyć od 6 do 9 krów.

Postępująca technika w procesie dojenia krów ma również za zadanie ułatwić i przyspieszyć oddawanie mleka przez krowę jednocześnie zapewniając jego wysoką jakość końcową jak i zdrowotność zwierzęcia. Dój mechaniczny jest stosowany powszechnie, należy jednak pamiętać, że wszystkie elementy i podzespoły dojarki powinny być sprawne i utrzymywane w dobrym stanie technicznym i higienicznym, a parametry pracy zgodne z normami w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu doju w trosce o zdrowie zwierząt i jakość pozyskiwanego mleka.

Liczba stron 67
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000