Charakterystyka białek surowicy krwi rozdzielonych elektroforetycznie gęsi kubańskiej

SPIS TREŚCI 1. Wstęp i przegląd piśmiennictwa………4 1.1.Zastosowanie metod elektroforetycznych…4 1.2. Polimorfizm DNA………..9 2. Materiały i metody………14 2.1.Wykonanie roztworu żelu…….15 2.2. Formowanie żelu………15 2.3. Dozowanie próbek………..15 2.4. Elektroforeza……….15 2.5. Przygotowanie roztworów buforowych…..15 2.6. Utrwalanie………….16 2.7. Suszenie………..16 3. Wyniki i omówienie (opis frakcji)…….18 4. Dyskusja…………..36 5. Wnioski……………38 Piśmiennictwo…………..39 1. WSTĘP I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 1.1 Zastosowanie metod … Czytaj dalej