Bankowość internetowa jako alternatywa dla bankowości tradycyjnej

Liczba stron: 79

Nazwa Szkoły Wyższej: AE Katowice

Rodzaj pracy: praca licencjacka

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

Spis Treści

Wstęp 3

Rozdział 1 5
Rozwój nowych kanałów dystrybucji produktów bankowych 5
1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej 5
1.2. Zarys historii rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie 8
1.3. Znaczenie nowych kanałów dystrybucji dla banków 14

Rozdział 2
Transakcje finansowe w Internecie 19
2.1. Fazy rozwoju bankowości internetowej 19
2.2. Wykorzystanie Internetu w bankowości 23
2.2.2. Wybrane usługi finansowe udostępniane drogą internetową 29
2.3. Bariery zastosowania Internetu w usługach bankowych 31
2.3.3. Metody walki i ochrony przed zagrożeniami ze strony Internetu 38
2.3.3.1 Metody uwierzytelniania stosowane w bankach internetowych w Polsce 45
2.3.4. Bariery psychologiczne i demograficzne 49

Rozdział 3
Wykorzystanie bankowości internetowej w dystrybucji usług finansowych w Polsce. 52
3.1. Porównanie ofert banków oferujących internetową obsługę klienta. 52
3.1.1. Analiza ofert banków Inteligo i Citibank na płaszczyźnie usług dla klientów indywidualnych 56
3.1.2. Analiza ofert banków Przemysłowo Handlowego PBK S.A. i Banku Handlowego na płaszczyźnie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw 65
3.2. Szanse i zagrożenia rozwoju nowych kanałów dystrybucji usług bankowych. 70

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel i rysunków 78

Wstęp

Szybki rozwój technologiczny systemów komputerowych, a także rozwój Internetu, stworzył podstawy do szerokiego wykorzystania sieci w wielu dziedzinach gospodarki. Postęp ten nie ominął również sektora bankowego. Niniejsza praca przedstawia aspekty związane z wdrażaniem i wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki w strukturach bankowości. Zagadnienia poruszane w pracy są bardzo ważne dla funkcjonowania nowoczesnych systemów bankowych, co w pełni uzasadnia podjęcie próby scharakteryzowania bankowości elektronicznej, a w szczególności bankowości internetowej.

Zakresem przedmiotowym pracy jest bankowość elektroniczna, z położeniem szczególnego nacisku na bankowość internetową, jako nowy i najdynamiczniej rozwijający się kanał dystrybucji usług bankowych.

Celem pracy jest zrozumienie znaczenia jakie niesie ze sobą rozwój technologii i jej wykorzystanie poprzez ukazanie rozwoju bankowości elektronicznej na terenie Polski i świata. Pokazanie możliwości jakie dają klientowi banku nowe kanały dystrybucji, na przykładzie wybranych banków, które czynnie korzystają z bankowości internetowej. Wskazanie również barier hamujących szybkie upowszechnianie się bankowości internetowej.

Praca dąży do uzyskania odpowiedzi na pytania czy bankowość internetowa jest alternatywą dla banków tradycyjnych, czy nowe kanały dystrybucji bankowej stopniowo wyprą tradycyjne formy dystrybucji bezpośredniej i czy mimo szybkiego rozwoju bankowości elektronicznej wciąż niezbędnym elementem dystrybucji usług finansowych będzie posiadanie sieci oddziałów.
Praca została podzielona na trzy rozdziały.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano pojęcie bankowości elektronicznej, z wyszczególnieniem bankowości internetowej, oraz przedstawiono zarys ich rozwoju i znaczenie dla banków.

Rozdział drugi zawiera prezentację transakcji finansowych przeprowadzanych drogą internetową. W rozdziale tym skoncentrowano się też na barierach w 3 zastosowaniu tych usług oraz na sposobach ochrony i bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji elektronicznych.

Rozdział trzeci ma na celu przedstawienie ofert wybranych banków umożliwiających korzystanie z usług bankowości internetowej. W rozdziale tym zwrócono też uwagę na szanse rozwoju tego kanału dystrybucji.

Głównym źródłem materiałów wykorzystanych w pracy były publikacje książkowe, których wykaz podano w bibliografii, a także materiały i informacje zawarte na oficjalnych stronach internetowych banków i instytucji finansowych. Poważnym źródłem informacji, wykorzystanych w części empirycznej pracy, były rozmowy przeprowadzone bezpośrednio z pracownikami charakteryzowanych banków jak i również użytkownikami internetowych usług bankowych.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print