Rozwój technologii oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP I CEL PRACY 2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 2.1. ŚCIEKI I ICH RODZAJE 2.2. RYS HISTORYCZNY KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2.3. BIOLOGICZNE METODY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 2.3.1. Podział i typy oczyszczalni ścieków 2.3.2. Procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych 2.3.3. Osad czynny 2.3.4. Rowy cyrkulacyjne 2.3.5. Złoża biologiczne 2.3.6. Biologiczne oczyszczanie w środowisku gruntowo wodnym … Czytaj dalej