Utylizacja odpadowych tworzyw sztucznych w systemie gospodarki odpadami

Praca opisuje sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadowych tworzyw sztucznych, zawiera opis technologii, która zajmuje się recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych

SPIS TREŚCI

Cel pracy i zakres pracy str.5
Rozdział 1.. Wprowadzenie str.6
Rozdział 2 Charakterystyka tworzyw sztucznych str.9
2.1. Definicja polimeru i tworzyw sztucznych oraz ich zastosowanie str.9
2.2. Klasyfikacja i budowa polimerów str.18
2.3. Synteza polimerów str.19
2.4. Degradacja polimerów str.21
2.5. Zastosowanie tworzyw sztucznych str.24
2.6. Charakterystyka tworzyw sztucznych najczęściej wykorzystywanych str.25
2.6.1. Poliolefiny str.25 2.6.2. Tworzywa polistyrenowe str.26
2.6.3. Polimery zawierające chlor str.26
2.6.4. Tworzywa akrylowe str.27
2.6.5. Tworzywa poliestrowe str.27
2.6.6. Poliamidy str.27
2.6.7. Poliuretany str.28
2.6.8. Fenoplasty str.28
2.6.9. Aminoplasty str.28
2.6.10. Pochodne celulozy str.28
2.7. Wpływ na organizmy żywe str.28
2.8. Wpływ na środowisko str.29
Rozdział 3. Rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych najczęściej Występujących w odpadach komunalnych str.31
3.1. Polietylen (PE str.31
3.2. Polipropylen (PP str.32
3.3. Polistyren (PS str.33
3.4. Polichlorek winylu (PVC str.34
3.5. Polimery fluorowe str.34
3.5.1. Poli (tetrafluoroetylen) (PTEF str.34
3.6. Poliakrylonitryl (PAN str.35
3.7. Poliamidy (PA str.35
3.8. Poliestry str.36
3 .8.1. Politereftalany str.36
3.8.2. Żywice alkidowe str.36
3.9. Poliuretany str.36
3.10. Fenoplasty str.37
3.11. Aminoplasty str.37
Rozdział 4. Odpady z tworzyw sztucznych str.38
Rozdział 5. Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych str.40
5.1. Składowanie str.41
5.2. Spalanie str.41
5.3. Technologie recyklingu str.42
5.3.1. Recykling materiałowy str.43
5.3.1.1. Zbiórka str.44
5.3.1.2. Sortowanie odpadów str.45
5. 3.1.3. Mycie odpadów str.46
5.3.2. Recykling chemiczny str.46
5.3.2.1. Rozkład termiczny str.47
5.3.2.2. Rozkład solwolityczny str.48
5.4. Recykling organiczny str.48
5.5. Inne sposoby recyklingu str.49
5.6. Logistyka recyklingu str.49
5.7. Utylizacja odpadów z poszczególnych tworzyw sztucznych str.50
5.7.1. Recykling poliolefin str.50
5.7.2. Recykling polistyrenu str.51
5.7.3. Recykling poli (tereftalanu etylenu) str.53
5.7.4. Recykling poliuretanów str.53
5.8. Recykling zmieszanych tworzyw poużytkowych str.54
5.8.1. Recykling materiałów opakowaniowych str.55
5.8.2. Recykling materiałów przemysłu samochodowego str.58
5.8.3. Recykling wyrobów z PVC str.59
5.8.4. Recykling odpadów elektrotechnicznych str.60
Rozdział 6 Opis wybranej technologii utylizacji tworzyw sztucznych str.62
6.1. Charakterystyka paliw ciekłych wytwarzanych w technologii Grupy ” EKO – OIL str.65
6.2. Fizyko – chemiczna charakterystyka oleju str.66
6.3. Rynek i konkurencja str.67
6.4. Dystrybucja paliw str.68
6.5. Import paliw str.69
Rozdział 7. Analiza możliwości zastosowania technologii wykorzystywanej Przez ” EKO – OIL” w warunkach krajowych str.71
Rozdział 8. Uwarunkowania prawne dotyczące odpadów opakowaniowych str.79
Rozdział 9 Podsumowanie i wnioski str.83
Załącznik Projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych str.86
Bibliografia str.98

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie możliwości utylizacji odpadowych tworzyw sztucznych na podstawie wybranej technologii wraz z analizą możliwości zastosowania w warunkach krajowych.

Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje:

1. Zebranie danych literaturowych na temat tworzyw sztucznych, a w tym : · Klasyfikacja tworzyw sztucznych, · Zastosowanie tworzyw sztucznych, · Charakterystyka tworzyw sztucznych najczęściej wykorzystywanych, · Rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych najczęściej występujących w odpadach komunalnych.

2. Opis wybranej technologii utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych. 3. Analizę możliwości zastosowania wybranej technologii w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Jeleniej Góry.

Liczba stron 99
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Wrocławska
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print