Wpływ pary wodnej na efekt cieplarniany

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP, CEL PRACY I ZASADA POWSTAWANIA EFEKTU CIEPLARNIANEGO 5
2. BILANS ENERGETYCZNY ZIEMI 7
3. TEORIA POWIETRZA WILGOTNEGO, PARY WODNEJ ORAZ ZASADA POWSTAWANIA DESZCZU 9
3.1. Podstawowe zależności dotyczące powietrza wilgotnego 9
3.2. Dane dotyczące wilgotności powietrza atmosferycznego 11
3.3. Przykładowe obliczenia dotyczące skraplania pary wodnej w atmosferze 15
4. EMISJA PARY WODNEJ Z POWIERZCHNI ZIEMI DO ATMOSFERY 17
4.1. Naturalna emisja pary wodnej do atmosfery 17
4.2. Antropogeniczna emisja pary wodnej do atmosfery 18
4.3. Porównanie naturalnej i antropogenicznej emisji pary wodnej do atmosfery
5. OCENA UDZIAŁU PARY WODNEJ W CAŁKOWITYM EFEKCIE CIEPLARNIANYM 23
5.1. Emisyjność ciał stałych i gazów 26
5.2. Obliczenia komputerowe dotyczące absorpcji promieniowania słonecznego przez parę wodną zawartą w atmosferze Ziemi 27
5.3. Obliczenia komputerowe dotyczące absorpcji promieniowania ziemskiego przez parę wodną zawartą w atmosferze Ziemi 29
6. BADANIA TERMOWIZYJNE ZALEŻNOŚCI TEMPERATURY NIEBOSKŁONU OD ZAWARTOŚCI PARY WODNEJ W ATMOSFERZE I ZACHMURZENIA 32
6.1. Zasada pomiarów termowizyjnych 32
6.2. Wyniki pomiarów termowizyjnych nieboskłonu 32
7. ZWIĄZEK EFEKTU CIEPLARNIANEGO I INNYCH ZJAWISK Z RUCHEM WODY W PRZYRODZIE I KLIMATEM 34
7.1. Wpływ efektu cieplarnianego na klimat 34
7.2. Zmiany cyrkulacji oceanicznej 35
7.3. Zmienność aktywności Słońca 36
8. OCENA MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA ODNOŚNIE JEGO WPŁYWU NA PRZEBIEG ZJAWISK W PRZYRODZIE – PODEJŚCIE FILOZOFICZNE 38
9. UWAGI KOŃCOWE 40
LITERATURA 41
ZAŁĄCZNIKI 42

Liczba stron 48
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Śląska w Gliwicach
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print