Ekologiczne paliwa alternatywne do zasilania silników spalinowych

Spis treści 1.CEL PRACY 5 2. WSTĘP 6 3.PODSTAWOWE PROBLEMY ROZWOJU MOTORYZACJI 7 4. MOTORYZACJA A ŚRODOWISKO 8 4.1 Źródła zanieczyszczeń 8 4.2 Związki stanowiące zanieczyszczenia 9 4.3 Skutki wywołane przez zanieczyszczenia 12 5.CHARAKTERYSTYKA TRADYCYJNYCH PALIW STOSOWANYCH W SILNIKACH SPALINOWYCH 15 5.1 Benzyna 15 5.2 Olej napędowy 20 5.3 Gaz płynny 24 6.NIEKONWENCJONALNE PALIWA JAKO … Czytaj dalej

Degradacja polimerów podtytuł: badanie degradacji poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego poliestrem bionolle metodą spektroskopii fotoelektronów

SPIS TREŚCI: WSTĘP – 5 – I. TWORZYWA SZTUCZNE I ICH ZNACZENIE – 7 – 1. Budowa polimerów – 7 – 2. Podział polimerów – 10 – 3. Charakterystyka PET – 12 – 4. Charakterystyka Bionolle® – 15 – 5. Degradacja polimerów – 17 – 5.1. Termodegradacja – 18 – 5.2. Fotodegradacja – 19 – … Czytaj dalej

Analiza proekologicznej działalności inwestycyjnej zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. 4 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA. 4 1.2. ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ. 10 1.3. UREGULOWANIA FINANSOWO – PRAWNE W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I JEGO OCHRONY. 17 1.4. WYZWANIA POLSKI W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OBLICZU WSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ. 22 2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROEKOLOGICZNEJ. 27 … Czytaj dalej

Badania równowagi hydrodynamicznej potoku górskiego

Streszczenie Temat pracy: Badanie równowagi hydrodynamicznej potoku górskiego Badania przeprowadzałam na przekrojach: Wisła na Wiśle, Dobczyce na Rabie, Krzczonówka na Krzczonówce, 3 km biegu cieku od ujścia na Targamniczance i Obniżeniu Mszany na Mszance. W pracy swojej korzystałam z programu komputerowego AURMOR napisanego przez Wojciecha Bartnika i Andrzeja Strużyńskiego z Katedry Inżynierii Wodnej AR w … Czytaj dalej

Analiza możliwości unieszkodliwiania małych ilości ścieków wykazujących bardzo wysokie zapotrzebowanie na tlen

SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 1.1. Wstęp 1.2. Cel i zakres opracowania 1.3. Podstawowe wiadomości dotyczące ścieków i metod ich oczyszczania 1.3.1. Definicja ścieków ścieków 1.3.3. Określenie stopnia zanieczyszczenia ścieków 1.3.4. Wskaźniki jakości ścieków 1.1.5. Ogólny schemat oczyszczania ścieków 1.1.6. Metody oczyszczania ścieków 1.1.7. Przegląd metod oczyszczania ścieków 1.1.8. Proces napowietrzania ścieków 2. Metody oczyszczania … Czytaj dalej

Wykorzystanie energii geotermalnej, charakterystyka, technologia, porównanie z innymi źródłami, przykłady

1. Wstęp ………… 5 2. Cel i zakres pracy ……. 7 3. Pojęcie „Zrównoważonego rozwoju energetycznego” w odniesieniu do rozwoju energii odnawialnej w Polsce .8 4. Energia geotermalna ……. 12 4.1. Wprowadzenie ………. 12 4.2. Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej .. 17 4.3. Charakterystyka wód geotermalnych …. 21 4.4. Dziedziny wykorzystania energii geotermalnej … 25 4.5. … Czytaj dalej