Analiza proekologicznej działalności inwestycyjnej zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. 4 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA. 4 1.2. ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ. 10 1.3. UREGULOWANIA FINANSOWO – PRAWNE W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I JEGO OCHRONY. 17 1.4. WYZWANIA POLSKI W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OBLICZU WSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ. 22 2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROEKOLOGICZNEJ. 27 … Czytaj dalej