Analiza proekologicznej działalności inwestycyjnej zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
1. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. 4
1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA. 4
1.2. ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ. 10
1.3. UREGULOWANIA FINANSOWO – PRAWNE W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I JEGO OCHRONY. 17
1.4. WYZWANIA POLSKI W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OBLICZU WSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ. 22
2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROEKOLOGICZNEJ. 27
2.1. ISTOTA I RODZAJE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA. 27
2.2. SYSTEM FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONNYCH. 31
2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA. 46
3. OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE – MOŚCICACH S.A. 51
3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA. 51
3.2. ZADANIA PROEKOLOGICZNE REALIZOWANE W SPÓŁCE W LATACH 1997÷2000. 55
3.3. ANALIZA WYDATKÓW (KOSZTÓW) ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA. 62
3.4. STRUKTURA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W ZAKŁADACH AZOTOWYCH S.A. ORAZ ICH FINANSOWANIE. 73
3.5. EFEKTY FINANSOWE I EKOLOGICZNE ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROEKOLOGICZNYCH. 80
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 91
LITERATURA 93
AKTY PRAWNE 96
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 98

Liczba stron 104
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Rzeszowska
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print