Degradacja polimerów podtytuł: badanie degradacji poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego poliestrem bionolle metodą spektroskopii fotoelektronów

SPIS TREŚCI:

WSTĘP – 5 –

I. TWORZYWA SZTUCZNE I ICH ZNACZENIE – 7 –
1. Budowa polimerów – 7 –
2. Podział polimerów – 10 –
3. Charakterystyka PET – 12 –
4. Charakterystyka Bionolle® – 15 –
5. Degradacja polimerów – 17 –
5.1. Termodegradacja – 18 –
5.2. Fotodegradacja – 19 –
5.3. Biodegradacja – 20 –
6. Przykłady polimerów degradowalnych – 21 –
6.1. Skrobia – 22 –
6.2. Biopol – syntetyzowany mikrobiologicznie poliester – 22 –
6.3. Fotodegradowalne polimery – 23 –
6.4. Chityna i chitozan – 23 –
6.5. Celuloza – 24 –
7. Rynek polimerów – 25 –
8. Rynek PET – 27 –
9. Rynek polimerów biodegradowalnych – 29 –
10. Oddziaływanie polimerów na środowisko – 29 –
11. Oddziaływanie na środowisko opakowań z różnych materiałów – 31 –

II. BADANIA – 35 –
1. Podstawy fizyczne metody badawczej XPS – 35 –
1.1. Pierwsze doświadczenie fotoelektryczne – 36 –
1.2. Drugie doświadczenie fotoelektryczne – 37 –
1.3. Zasada działania i budowa przyrządu XPS. – 39 –
1.4. Problemy występujące przy badaniu polimerów. – 43 –
1.5. Analiza i interpretacja widm – 44 –
1.6. Podsumowanie – 46 –
2. Przygotowanie próbek – 47 –
2.1. Fototermodegradacja (równoczesna fotodegradacja i termodegradacja) – 47 –
2.2. Hydroliza – 47 –
2.2. Biodegradacja z udziałem grzybów Penicillium funiculosum – 47 –
2.3. Biodegradacja z udziałem enzymów grzybów Penicillium funiculosum – 48 –
3. Fizyczne badanie próbek – 49 –
3.1. Aparatura XPS Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. – 49 –
3.2. Pomiar i obróbka danych – 51 –

III. WYNIKI – 52 –
1.Widma – 52 –
1.1. Widma przeglądowe – 52 –
1.2. Widma poziomu rdzenia C1S – 56 –
1.3. Widma poziomu rdzenia O1S – 59 –
1.4. Widma pasma walencyjnego – 62 –
2. Analiza widm – 63 –
3. Analiza składu procentowego poszczególnych pierwiastków w próbkach – 66 –
4. Wyniki porównawcze z badań niemodyfikowanego PET – 70 –

IV. WNIOSKI – 71 –

BIBLIOGRAFIA: – 72 –

Liczba stron 75
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2010
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print