Analiza ekonomiczna spółki

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1. Bilans i jego struktura 1.1.1. Pionowa analiza bilansu 1.1.2. Pozioma analiza bilansu 1.1.3. Analiza kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstw(analiza powiązań poziomych bilansu) 1.1.4. Ocena ogólnej sytuacji majątkowej 1.1.5. Analiza aktywów 1.1.6. Analiza pasywów 1.2. Rachunek zysków i strat 1.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 1.4. Metoda memoriałowa ROZDZIAŁ II. … Czytaj dalej