Chińska droga do gospodarki rynkowej

Liczba stron: 80

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
Rodzaj pracy: magisterska
Rok oddania: 2000
Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział I Gospodarka Chin po II wojnie światowej (do lat 70-tych)
1.1. System społeczno-polityczny Chin
1.2. Rozwój gospodarczy Chin po wojnie domowej
1.3. Realizacja koncepcji społeczno – gospodarczej wielkiego skoku
1.4. „Rewolucja kulturalna” – dziesięć straconych lat

Rozdział II Sposoby reformowania chińskiej gospodarki przy barku demokracji, w okresie od końca lat 70-tych do lat 90-tych
2.1. System polityczny Chin po śmierci Mao Tse-tunga
2.2. Między dyktaturą a wolnym rynkiem – 3 etapy reform Xiaopinga
2.3. Specjalne strefy ekonomiczne – wolnorynkowe oazy inwestycyjne
2.4. Wchłonięcie Hong Kongu – ostatniej brytyjskiej kolonii
2.5. Włączenie Macao w ramy wielkich Chin – zakończenie europejskiej kolonizacji w Azji

Rozdział III Ocena i perspektywy
3.1. Światowa Organizacja Handlu – kolejnym krokiem Chin w kierunku gospodarki rynkowej
3.2. Szanse oraz zagrożenia dla chińskich reform
3.3. Ocena obecnej sytuacji gospodarczej Chin
3.4. Prognozy dotyczące dalszego rozwoju Chin
3.5. Demokratyzacja Chin – analiza kierunku ewolucji ustroju politycznego Państwa Środka w XXI wieku

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Spis załączników
Załączniki

Wstęp

Powodem napisania pracy na powyższy temat był fakt dużego i stale rosnącego znaczenia chińskiej gospodarki w świecie, które w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na całość stosunków ekonomicznych świata. Stabilne wewnętrznie, spójne społecznie i wydajnie produkcyjnie Chiny są wyzwaniem, które świat musi potraktować z najwyższą powagą.

Jest to jedyny kraj na świecie, który wprowadza reformy prorynkowe jednocześnie kurczowo trzymając się komunistycznej ideologii, która z gospodarką rynkową nie ma nic wspólnego. Nie trudno wyobrazić sobie jak będą wyglądały Chiny za 10 lat, ale nikt nie odważyłby się kreować wizerunku Chin za lat 30. Już dzisiaj Chiny są tak potężne i wpływowe, że są w stanie pokrzyżować – i to skutecznie – nie tylko interesy osłabionej Rosji, ale także ważne strategicznie interesy Stanów Zjednoczonych.

Powyższa praca licencjacka „Chińska droga do gospodarki rynkowej”, ukazuje transformację gospodarki Chin na przestrzeni dziesięcioleci, od czasu zakończenia II wojny światowej, do czasów najnowszych. Celem pracy, jest ukazanie rozwiązań społeczno-gospodarczych, które doprowadziły Państwo Środka, kraj cudu gospodarczego, do wielkiej prosperity i fantastycznych wyników, kuszący niewyobrażalnym rynkiem 1,3 mld. konsumentów i niebotycznymi zleceniami dla najbogatszych i najsilniejszych herosów gospodarki świata.

Chiny końca XX wieku to kraj zarazem biedny i bogaty, zacofany i nowoczesny, wykształcony i niepiśmienny, eksplodujący szalonymi wręcz wskaźnikami rozwoju ekonomicznego w jednej części kraju i zastojem ekonomicznym w drugiej. Wszystko to zaś w konsekwencji sprawia, że w dzisiejszym Państwie Środka można odnaleźć zarówno wielkie oazy dobrobytu i bogactwa, jak wciąż rozległe obszary ludzkiej nędzy i ubóstwa. Chiny nie są jednak krajem rażących kontrastów społecznych tym sensie, w jakim mówi się w kontekście modelowych krajów Trzeciego Świata. Są jednak wielką hybrydą polityczną – ustrój komunistyczny podtrzymujący główne kanony ideologii w połączeniu z dzikim kapitalizmem, kraj rozwijający się, który sam zalicza się do krajów Trzeciego Świata, a zarazem wielkie mocarstwo i wielki kolos gospodarczy.

Praca napisana została na podstawie fachowej literatury, która pochodziła głownie z specjalistycznej literatury książkowej, prasowej, z witryn internetowych.

Powyższa praca licencjacka, składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział I przedstawia stan gospodarki chińskiej po II wojnie światowej, próby oraz sposoby jej odbudowy z powojennej zapaści.

Rozdział II poświęcony jest zmianom i reformom gospodarki chińskiej od końca lat 70-tych do początku 90-tych. Omówione zostały zmiany w systemie politycznym, wyłanianie się gospodarki rynkowej z komunistycznego jarzma, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, a także włączenie Hongkongu i Macao w ramy „Wielkich Chin”.

Natomiast rozdział III poświęcony głównie jest prognozom dalszego rozwoju gospodarczego i politycznego Chin, opisane zostały szanse i zagrożenia powodzenia chińskich reform. Omówiono także przyszłe włączenie Chińskiej Republiki Ludowej w struktury WTO.

5/5 - (10 votes)
image_pdfimage_print