Wykorzystanie pozycjonowania emocjonalnego w reklamie

1. Identyfikacja segmentów rynku

1.1 Ramowe podejście do zagadnienia segmentacji rynku

1.1.1 Charakterystyka rynków, segmentów rynku oraz nisz rynkowych

1.1.2 Sposoby segmentacji rynków konsumentów oraz przedsiębiorstw

1.1.3 Opracowanie profilu segmentacji oraz warunków efektywności

1.2 Wybór rynku docelowego

1.2.1 Klasyfikacja segmentów rynku

1.2.2 Dobór segmentów rynku

1.3 Pozycjonowanie rynku

2. Planowanie jako element strategii komunikacji i promotion mix

2.1 Proces komunikacji

2.2 Etapy budowy skutecznej komunikacji

2.2.1 Identyfikacja audytorium

2.2.2 Sprecyzowanie celów procesu komunikacji

2.2.3 Zasady projektowania przekazu

2.2.4 Dobór kanałów komunikacji i ustalenie budżetu

2.2.5 Decyzje dotyczące promotion mix

2.2.6 Organizowanie i zarządzanie marketingowym procesem komunikacji

2.3 Efektywność procesu komunikacji

3. Narzędzia projektowania programów promocyjnych przedsiębiorstw

3.1 Reklama

3.1.1 Ogólna charakterystyka

3.1.2 Wyznaczenie celów reklamy

3.1.3 Wysokość budżetu na reklamę

3.1.4 Ustalenie treści przekazu reklamowego

3.1.5 Decyzje dotyczące wyboru mediów

3.1.6 Ocena efektywności reklamy

3.2 Marketing bezpośredni

3.2.1 Istota, rozwój, zalety

3.2.2 Podstawowe decyzje podejmowane w marketingu bezpośrednim

3.3 Promocja sprzedaży

3.3.1 Cele, rozwój

3.3.2 Główne decyzje podejmowane w promocji sprzedaży

3.4 Public Relations

3.4.1 Charakterystyka, cele

3.4.2 Zasadnicze decyzje podejmowane w marketingu PR

4. Metody i techniki psychologiczne wykorzystane w pozycjonowaniu emocjonalnym

4.1 Ogólne determinanty skuteczności reklamy

4.2 Procesy poznawcze

4.3 Wpływ emocji i motywacji na przekaz reklamowy

4.4 Osobowość konsumenta

4.5 Oddziaływanie reklamy na postawy konsumenta

4.6 Reklama jako komunikacja perswazyjna

5. Przykład firmy

HIPOTEZA:

Hipoteza główna pracy jest, iż reklama wykorzystuje pozycjonowanie emocjonalne poprzez techniki psychologiczne i socjologiczne w celu lepszego dotarcia do audytorium. Zakładam, iż jest to skuteczna metoda pozyskiwania szerszego grona odbiorców.

4.5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print