Wykorzystanie pozycjonowania emocjonalnego w reklamie

Pozycjonowanie emocjonalne to technika reklamowa polegająca na wzbudzaniu emocji u odbiorców reklamy, aby skłonić ich do nabycia produktu lub skorzystania z usługi. Można to osiągnąć poprzez różne sposoby, takie jak:

  1. Stosowanie odpowiednich obrazów i słów: reklamy mogą wykorzystywać obrazy i słowa, które wywołują określone emocje, takie jak radość, strach, złość czy zachwyt.
  2. Wzbudzanie empatii: reklamy mogą wzbudzać empatię u odbiorców poprzez pokazywanie ludzi lub zwierząt w potrzebie i przedstawianie produktu lub usługi jako rozwiązania ich problemów.
  3. Wykorzystywanie historii lub opowieści: reklamy mogą przedstawiać historie lub opowieści, które wzbudzają emocje u odbiorców i skłaniają ich do zapamiętania reklamy.
  4. Stosowanie muzyki: muzyka może być skutecznym narzędziem do wzbudzania emocji w reklamach, szczególnie jeśli jest dobrze dobrana do treści reklamy i odbiorców.
  5. Tworzenie reklam, które angażują odbiorców: reklamy, które zachęcają odbiorców do udziału w akcjach promocyjnych lub zabawach, mogą skutecznie wzbudzać emocje i zaangażowanie odbiorców.

Ogólnie rzecz biorąc, pozycjonowanie emocjonalne może być skutecznym narzędziem reklamowym, jeśli jest stosowane w odpowiedni sposób i w odpowiednim kontekście. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie emocje chce się wzbudzić u odbiorców i jakie są ich potrzeby i oczekiwania.

Spis treści

1. Identyfikacja segmentów rynku

1.1 Ramowe podejście do zagadnienia segmentacji rynku

1.1.1 Charakterystyka rynków, segmentów rynku oraz nisz rynkowych

1.1.2 Sposoby segmentacji rynków konsumentów oraz przedsiębiorstw

1.1.3 Opracowanie profilu segmentacji oraz warunków efektywności

1.2 Wybór rynku docelowego

1.2.1 Klasyfikacja segmentów rynku

1.2.2 Dobór segmentów rynku

1.3 Pozycjonowanie rynku

2. Planowanie jako element strategii komunikacji i promotion mix

2.1 Proces komunikacji

2.2 Etapy budowy skutecznej komunikacji

2.2.1 Identyfikacja audytorium

2.2.2 Sprecyzowanie celów procesu komunikacji

2.2.3 Zasady projektowania przekazu

2.2.4 Dobór kanałów komunikacji i ustalenie budżetu

2.2.5 Decyzje dotyczące promotion mix

2.2.6 Organizowanie i zarządzanie marketingowym procesem komunikacji

2.3 Efektywność procesu komunikacji

3. Narzędzia projektowania programów promocyjnych przedsiębiorstw

3.1 Reklama

3.1.1 Ogólna charakterystyka

3.1.2 Wyznaczenie celów reklamy

3.1.3 Wysokość budżetu na reklamę

3.1.4 Ustalenie treści przekazu reklamowego

3.1.5 Decyzje dotyczące wyboru mediów

3.1.6 Ocena efektywności reklamy

3.2 Marketing bezpośredni

3.2.1 Istota, rozwój, zalety

3.2.2 Podstawowe decyzje podejmowane w marketingu bezpośrednim

3.3 Promocja sprzedaży

3.3.1 Cele, rozwój

3.3.2 Główne decyzje podejmowane w promocji sprzedaży

3.4 Public Relations

3.4.1 Charakterystyka, cele

3.4.2 Zasadnicze decyzje podejmowane w marketingu PR

4. Metody i techniki psychologiczne wykorzystane w pozycjonowaniu emocjonalnym

4.1 Ogólne determinanty skuteczności reklamy

4.2 Procesy poznawcze

4.3 Wpływ emocji i motywacji na przekaz reklamowy

4.4 Osobowość konsumenta

4.5 Oddziaływanie reklamy na postawy konsumenta

4.6 Reklama jako komunikacja perswazyjna

5. Przykład firmy

HIPOTEZA:

Hipoteza główna pracy jest, iż reklama wykorzystuje pozycjonowanie emocjonalne poprzez techniki psychologiczne i socjologiczne w celu lepszego dotarcia do audytorium. Zakładam, iż jest to skuteczna metoda pozyskiwania szerszego grona odbiorców.

4.8/5 - (13 votes)
image_pdfimage_print