Społeczne uwarunkowania bezrobocia w Polsce

Wstęp Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny 1. Pojęcie bezrobocia 2. Rodzaje bezrobocia 3. Społeczne skutki bezrobocia Rozdział II. Przyczyny bezrobocia 2.1. Zmiany na runku pracy 2.2. Mikroekonomiczne przyczyny niedopasowań na rynku pracy 2.2.1. Koszty przyjęć do pracy i zwolnień z pracy 2.2.2. Koszty szkoleń pracowników 2.2.3. Dyskryminacja 2.2.4. Poszukiwanie pracy przez bezrobotnych 2.3. Makroekonomiczne … Czytaj dalej