Metody walki z bezrobociem w okresie przemian

WSTĘP ROZDZIAŁ I Procesy oraz czynniki kształtujące bezrobocie 1. Rynek pracy-mechanizm funkcjonowania 1.1 Popyt 1.2 Podaż 1.3 Nierównowaga na rynku pracy 2. Rodzaje bezrobocia 3. Teoria Keynes’a, Fridmana (monetarystyczna), Krzywa Philips’a 4. Bezrobocie a inflacja ROZDZIAŁ II Źródła i przyczyny bezrobocia w okresie przemian gospodarczych (kształtowanie się rynku pracy) 1. Kształtowanie się rynku pracy w … Czytaj dalej

Urzędy skarbowe jako instrument polityki finansowej na przykładzie Finlandii

Spis treści Streszczenie, słowa kluczowe WSTĘP 1 I. CHARAKTERYSTYKA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 4 1. Polityka finansowa państwa z uwzględnieniem kontroli podatkowej i kontroli skarbowej 4 2. Administracja skarbowa w Polsce po roku 1992 – jednostki organizacyjne kontroli skarbowej 22 3. Polski system podatkowy na tle krajów UE 25 II. INSTRUMENTY FINANSOWE KONTROLI SKARBOWEJ 37 1. Definicja … Czytaj dalej

Rozwój rynku usług edukacyjnych na przykładzie powiatu giżyckiego

Spis treści Wstęp Rozdział I. RYNEK USŁUG – PODSTAWOWE POJĘCIA 1.1. Rynek usług – podstawowe pojęcia 1.2. Usługi edukacyjne i ich klasyfikacja 1.3. System edukacji w Polsce 1.4. Bariery w dostępie do edukacji 1.5. Edukacja pernamentna PRZYPISY Rozdział II. MARKETING USŁUG EDUKACYJNYCH 2.1. Jakość usług edukacyjnych 2.2. Personel dydaktyczny 2.3. Komunikacja z rynkiem PRZYPISY Rozdział … Czytaj dalej

Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w gospodarce polskiej 4 1.1. Pojęcie i klasyfikacja MSP 4 1.2. Specyfika działalności sektora MSP oraz cechy wyróżniające go od innych jednostek  11 1.3. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP 13 1.4. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki 16 ROZDZIAŁ 2. Elementy systemu podatkowego  20 … Czytaj dalej

Rynek pracy

Spis treści Wstęp I. RYNEK PRACY I JEGO ZNACZENIE. 1. Charakterystyka rynku pracy. II. PODAŻ PRACY I POPYT NA PRACĘ 1. Podaż pracy. 1.1. Czynniki wpływające na podaż 1.2. Elastyczność podaży pracy 2. Popyt na pracę 2.1. Krzywa popytu na pracę III. RÓWNOWAGA NA RYNKU PRACY. 1. Równowaga na rynku pracy. 2. Elastyczność rynku pracy … Czytaj dalej

Analiza czynników determinujących poziom bezrobocia na obszarze Polski

SPIS TREŚCI Wstęp 3 ROZDZIAŁ I. POJĘCIE ZASOBÓW PRACY I BEZROBOCIA ORAZ ZAGADNIEŃ Z NIM ZWIĄZANYCH 1.1 Bezrobocie – aspekty pojęciowe 5 1.1.1 Pojęcie i pomiar bezrobocia 6 1.1.2 Zasobowe i strumieniowe ujęcie bezrobocia 13 1.1.3 Typy, rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja 17 1.1.4 Przyczyny i skutki powstawania bezrobocia 20 1.1.5 Obowiązujące normy prawne oraz … Czytaj dalej

Nowoczesne techniki informatyczne i ich wpływ na kształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych

Spis treści: Wstęp 3 I. Rozwój techniki informatycznej i teleinformatycznej po II wojnie światowej. 4 II. Dziedziny wykorzystania technologii informatycznych w stosunkach międzynarodowych. 15 1. Konwencjonalna i komórkowa telefonia kodowana. 18 2. Video-konferencje 20 3. E-Mail i WWW – elektroniczna forma reklamy. 22 4. Infostrada – czyli transfer danych i informacji. 25 5. Myślę i … Czytaj dalej

Analiza porównawcza i zmiany w strukturze bezrobocia

Wstęp Rozdział I Ogólna charakterystyka zjawiska bezrobocia. 1.1 ISTOTA I RODZAJE BEZROBOCIA. 1.2 PRZYCZYNY BEZROBOCIA. 1.3 SPOŁECZNE I EKONOMICZNE KONSEKWENCJE BEZROBOCIA. 1.4 POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I INSTRUMENTY JEGO MINIMALIZACJI. Rozdział II Charakterystyka terenu działania Rejonowego Urzędu Pracy w … . 2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO REGIONU 2.2. DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY W REGIONIE. 2.3. ANALIZA POTENCJAŁU … Czytaj dalej

Pojęcie, zakres i ewidencja środków pieniężnych

POJĘCIE, ZAKRES I EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Spis treści Rozdział I Charakterystyka środków pieniężnych na tle zasobów obrotowych 1) Pojęcie i klasyfikacje majątku obrotowego…………………………………………..2 2) Pojęcie środków pieniężnych ………………………………………………………………9 3) Klasyfikacje środków pieniężnych………………………………………………………11 Rozdział II Środki pieniężne w kasie 1) Charakterystyka środków pieniężnych w kasie………………………………………13 2) Ewidencje środków pieniężnych w kasie……………………………………………….23 Rozdział III Środki pieniężne w … Czytaj dalej