Rozwój rynku usług edukacyjnych na przykładzie powiatu giżyckiego

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. RYNEK USŁUG – PODSTAWOWE POJĘCIA
1.1. Rynek usług – podstawowe pojęcia
1.2. Usługi edukacyjne i ich klasyfikacja
1.3. System edukacji w Polsce
1.4. Bariery w dostępie do edukacji
1.5. Edukacja pernamentna
PRZYPISY
Rozdział II. MARKETING USŁUG EDUKACYJNYCH
2.1. Jakość usług edukacyjnych
2.2. Personel dydaktyczny
2.3. Komunikacja z rynkiem
PRZYPISY
Rozdział III. EKOLOGICZNE USŁUGI EDUKACYJNE
3.1 Pojęcie i cele edukacji ekologicznej
3.2. Zasady edukacji ekologicznej
3.3. Zagrożenia środowiska a świadomość ekologiczna społeczeństwa
PRZYPISY
Rozdział IV. OŚWIATA SAMORZĄDOWA W POWIECIE GIŻYCKIM
4.1. Cele polityki oświatowe
4.2. Analiza stanu oświaty w powiecie giżyckim
4.3. Model szkoły samorządowej- kierunki działań
4.4. Zarządzanie usługami oświatowymi
4.5. Zasady podziału środków finansowych
PRZYPISY
Rozdział V. ROZWÓJ USŁUG EDUKACYJNYCH W POWIECIE GIŻYCKIM
5.1. Charakterystyka powiatu giżyckiego
5.2. Sytuacja gospodarcza powiatu giżyckiego
5.3. Edukacja możliwością kształtowania rynku pracy
5.4. Rozwój szkolnictwa oraz jego wpływ na przedsiębiorczość w powiecie
PRZYPISY
Wnioski
Bibliografia
Spis rysunków

WSTĘP

Tematem mojej pracy jest „Rozwój usług edukacyjnych na przykładzie powiatu giżyckiego”. Zakładam, że rozwój rynku usług edukacyjnych, a zwłaszcza edukacji pernamentnej jest istotnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego regionów (powiatów) oraz ograniczania bezrobocia.

Kształcenie umożliwia dla człowieka poznanie świata, przyrody, własnej świadomości, zainteresowań, techniki. W obliczu rosnących wyzwań edukacja powinna być postrzegana jako szansa, którą należy bezwzględnie wykorzystać w dążeniu do rozwoju gospodarczego. Wzrost gospodarczy osiągnięty w drodze edukacji będzie bardziej harmonijny, służący autentycznemu rozwojowi ludzkości.

Zbliżający się XXI wiek będzie stuleciem kompetencji. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na fachowców o wysokich i wielorakich kwalifikacjach. Sprostać im może system edukacji narodowej, który efektywnie przygotuje swych absolwentów do wielostronnej aktywności w świetle szybkich zmian.

Obecne dążenia do przystąpienia do Unii Europejskiej wymuszają również działania w zakresie edukacji. Polityka wspólnoty w zakresie kształcenia, realizowana przez państwa członkowskie, ma na celu podnoszenie jakości nauczania, upowszechnienie nauki języków obcych, wzmocnienie wymiany młodzieży, uczniów, studentów, i kadry pedagogicznej. Przyjęcie przez Polskę zadań polityki edukacyjnej wpłynie również na stałe podnoszenie poziomu kształcenia i wychowania młodzieży, która jest elementem współtworzącym wizerunek każdego społeczeństwa.
Swoje rozważania o rynku usług edukacyjnych przedstawiłam w pięciu rozdziałach:

W rozdziale I omówiłam podstawowe zagadnienia z zakresu usług edukacyjnych. Szczególną uwagę poświęciłam barierom, które napotyka edukacja szkolna w drodze do rozwoju.

ozdział II zawiera wiadomości o świadczonych usługach w świetle marketingu.

rozdziale III zwróciłam uwagę na rozwój edukacji w zgodzie z zasadami ekologicznymi. Natomiast w rozdziale IV przeanalizowałam stan oświaty samorządowej w miejskie gminie Giżycko. W ostatnim V rozdziale wskazałam kierunki w których powinna rozwijać się oświata szkolna na terenie powiatu Giżyckiego. W zakończeniu wyraziłam swój osobisty pogląd na temat obecnego systemu edukacji i zmian jakie w nim zachodzą.

Chciałabym złożyć szczególne podziękowania Prof. Henrykowi Bronakowskiemu oraz wszystkim tym, którzy poświęcili mi swój czas i okazali pomoc w gromadzeniu materiałów i redagowaniu pracy

Liczba stron 85
Nazwa Szkoły Wyższej Wszechnica Mazurska w Olecku
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print