Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. w Kielcach

Spis Treści

Wstęp
Rozdział I : ISTOTA RESTRUKTURYZACJI
1.1. Geneza pojęcia restrukturyzacji
1.2. Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw
1.3. Prawne podstawy prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw
1.4. Warunki powodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw
Rozdział II : OBSZARY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Naprawcz
2.2. Rozwojowa.
2.3. Operacyjna.
2.3.1. Marketingowa
2.3.2. Zasobów przedsiębiorsta
2.3.3. Organizacyjna i zmiany systemu zarządzania.
2.4. Finansowa
Rozdział III : PROCES RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW.
3.1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.
3.2. Bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej.
3.3. Dotychczasowe doświadczenia restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce.
Rozdział IV : RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ „CHEMAR” S.A. W KIELCACH.
4.1. Rys historyczny „CHEMARU”
4.2. Informacje o spółce „CHEMAR”
4.3. Kierunki restrukturyzacji w ZUCHiAP „CHEMAR” S.A do 2000 roku
4.3.1. Cel restrukturyzacji
4.3.2. Ocena dotychczasowego schematu organizacyjnego
4.3.3. Kierunki i cele w spółce.
4.3.4. Utworzenie zakładów na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym
4.3.5. Tworzenie spółek zależnych
4.3.6. Restrukturyzacja służb handlowych
4.3.7. Restrukturyzacja finansowa.
4.3.8. Restrukturyzacja zatrudnienia
4.3.9. Motywacyjny system płac
4.3.10. Sprzedaż majątku i dzierżawa obiektów
4.3.11. Inne działania
4.3.12. Wnioski.
4.4. Restrukturyzacja ZUCH i AP „Chemar” S.A w 2001-2003
4.4.1. Charakterystyka stanu istniejącego
4.4.2. Struktura organizacyjna
4.4.3. Ocena bieżącej sytuacji firmy
4.4.4. Cel i kierunek restrukturyzacji
4.4.5. Pozyskiwanie inwestorów dla spółek zależnych
4.4.6. Działania marketingowe
4.4.7. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Wstęp

Świat nigdy nie stał w miejscu. Przedsiębiorstwa zawsze dokonywały zmian w technologii, procesach produkcyjnych, rozwoju nowych produktów, sposobach pozyskiwania klientów czy metod ich konkurencji na rynku. Jeśli przedsiębiorstwo ma zamiar przetrwać, musi umieć wprowadzać zmiany w sposób zdecydowany i szybki. Taką zmianą, o radykalnym charakterze jest właśnie restrukturyzacja przedsiębiorstw. Dotyczy ona szeroko pojętej struktury organizacyjnej, a więc elementów składowych i procesów zachodzących między nimi. Wprowadzenie zmian jest istotnym warunkiem trwania i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwo chcąc istnieć na rynku musi dostosowywać się do zmian otoczenia oraz posiadać cech organizacji elastycznej, kreatywnej i aktywnie wprowadzającej zmiany.

Proces restrukturyzacji pojawił się w Polsce wraz z radykalną zmianą reguł gry w gospodarce, towarzyszy procesom transformacji i z pewnością stanie się narzędziem wprowadzania radykalnych zmian w firmach w przyszłości.

Celem tej pracy jest przedstawienie, w jaki sposób przedsiębiorstwa, które znalazły się w okresie transformacji gospodarczej dostosowują się do wymagań gospodarki rynkowej.

Treść pracy zawarta jest w czterech rozdziałach. Rozdział pierwszy poświęcony jest genezie i dokładnemu określeniu pojęcia restrukturyzacji oraz warunkom, w jakich powinna ona przebiegać. W rozdziale drugim podjęto próbę klasyfikacji najważniejszych i najczęściej stosowanych rodzajów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Rozdział trzeci prezentuje restrukturyzację przemysłu, doświadczenia i związane z nią bariery. Rozdział czwarty to praktyczna część pracy dotycząca restrukturyzacji zakładów urządzeń chemicznych i armatury przemysłowej „Chemar” S.A. w Kielcach. Podsumowanie przedstawionych zagadnień oraz wnioski zaprezentowano w „zakończeniu” niniejszej pracy.

W pracy wykorzystano literaturę dotyczącą restrukturyzacji, akty prawne regulujące proces prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, artykuły z czasopism ekonomicznych oraz sprawozdania i ramowe założenia i plan procesu restrukturyzacji Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. w Kielcach

Liczba stron 57
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Świętokrzyska w Kielcach
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print