Metody walki z bezrobociem w okresie przemian

WSTĘP ROZDZIAŁ I Procesy oraz czynniki kształtujące bezrobocie 1. Rynek pracy-mechanizm funkcjonowania 1.1 Popyt 1.2 Podaż 1.3 Nierównowaga na rynku pracy 2. Rodzaje bezrobocia 3. Teoria Keynes’a, Fridmana (monetarystyczna), Krzywa Philips’a 4. Bezrobocie a inflacja ROZDZIAŁ II Źródła i przyczyny bezrobocia w okresie przemian gospodarczych (kształtowanie się rynku pracy) 1. Kształtowanie się rynku pracy w … Czytaj dalej