Metody walki z bezrobociem w okresie przemian

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Procesy oraz czynniki kształtujące bezrobocie
1. Rynek pracy-mechanizm funkcjonowania
1.1 Popyt
1.2 Podaż
1.3 Nierównowaga na rynku pracy
2. Rodzaje bezrobocia
3. Teoria Keynes’a, Fridmana (monetarystyczna), Krzywa Philips’a
4. Bezrobocie a inflacja

ROZDZIAŁ II
Źródła i przyczyny bezrobocia w okresie przemian gospodarczych (kształtowanie się rynku pracy)
1. Kształtowanie się rynku pracy w latach 1990-2001
2. Struktura bezrobocia
3. Poziom i stopa bezrobocia w Polsce
4. Przyczyny bezrobocia

ROZDZIAŁ III
Metody i środki przeciwdziałaniu bezrobocia i sposoby walki z jego skutkami
1. Formy przeciwdziałaniu bezrobociu (metody pasywne i aktywne)
2. Skutki bezrobocia sposoby ich zwalczania
3. Programy walki z bezrobociem
4. Problem bezrobocia a wejście Polski do Unii Europejskiej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print