Związek lęku wieczornego z występowaniem zachowań agresywnych u dziecka przedszkolnego

Liczba stron: 80

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

I. TEORETYCZNA ANALIZA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH LĘKU WIECZORNEGO ( NOCNEGO ) I ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 5
1. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO 5
1.1. Rozwój fizyczny i umysłowy 6
1.2. Wpływ środowiska wychowawczego na rozwój osobowości dziecka 9
2. REAKCJE LĘKOWE U DZIECI 16
2.1. Potrzeby psychiczne rozwijającego się dziecka 19
2.2. Charakterystyka lęków dziecięcych 23
2.3. Lęk wieczorny 29
3. AGRESJA DZIECIĘCA 31
3.1. Formy zachowań agresywnych u dzieci 32
3.2. Agresja jako wyraz frustracji na przeżywane lęki 35
PODSUMOWANIE 37

II. METODOLOGIA BADAŃ 39
1. PROBLEM, HIPOTEZY I CELE BADAWCZE 39
2. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE 40
2.1. Wywiad z rodzicami 41
2.2. Obserwacja dziecka 43
3. TEREN BADAŃ 45
PODSUMOWANIE 46

III. ANALIZA EMPIRYCZNA ZWIĄZKU LĘKU WIECZORNEGO Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI U DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO 47
1. OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 47
1.1. Interpretacja wyników wywiadu i obserwacji 47
1.2. Interpretacja genogramu 62
2. ZWIĄZEK MIĘDZY LĘKIEM A AGRESJĄ 63

PODSUMOWANIE 65
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 67
ANEKS I

WSTĘP

Tematem mojej pracy jest związek lęku wieczornego z zachowaniami agresywnymi u dziecka przedszkolnego. Praca składa się z trzech działów: analizy teoretycznej, metodologii i analizy empirycznej.

Dział pierwszy podzielony jest na trzy podrozdziały i dotyczy teoretycznego opracowania zebranej literatury. Prezentuję tutaj charakterystykę dziecka przedszkolnego, jego rozwój i wpływ środowiska wychowawczego na jego osobowość. Następnie dokonuję prezentacji lęków najczęściej występujących u dzieci oraz potrzeb, których niezaspokojenie stanowi podłoże lękotwórcze. Dokładniej charakteryzuję też lęk wieczorny (nocny) oraz tematykę agresji dziecięcej.

Drugi dział pracy składa się również z trzech podrozdziałów. Jego tematyka dotyczy zagadnień metodologicznych. Dokonuję tu opisu metod i technik badawczych zastosowanych w prowadzeniu mojego badania. Dokładnie określam hipotezy i problemy badawcze oraz charakteryzuję teren przeprowadzonych badań.

Dział trzeci jest analizą empiryczną wyników badań uzyskanych w drodze przeprowadzonych przeze mnie badań i stanowi odpowiedź na postawioną w pracy hipotezę.

Do pisania pracy korzystałam głównie z książek takich autorów jak: Antoni Kępiński, Teresa Maria Bochwic, Danuta Siemek, Jenö Ranshburg i wielu innych. Posłużyłam się także artykułami czasopism oraz zasobami internetu. Nie napotkałam większych trudności w zdobywaniu literatury, natomiast prowadzenie badań empirycznych było dla mnie ciekawym i nowym doświadczeniem mimo niewielkich trudności.

4.8/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print