Znaczenie utworów muzycznych w rozwoju twórczości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Liczba stron: 64

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Rozdział I. Teoretyczne podstawy edukacji muzycznej………………….…….3-17

1.1. Wychowanie muzyczne jako element wychowania przez sztukę…………..3-5
1.2. Cele i funkcje wychowania estetycznego………………………………….6-10
1.3. Formy ekspresji muzycznej………………………………………………10-13
1.4. Koncepcje rozwoju muzycznego dziecka………………………………….13-17

Rozdział II. Edukacja dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w zakresie twórczości i twórczego rozwoju  18-37
2.1. Charakterystyka pojęcia twórczości i twórczego rozwoju……………..18-23
2.2. Metody i formy wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym..23-26
2.3. Współczesna edukacja………………………………………………….26-30
2.4. Rola rodziny w twórczym rozwoju dziecka……………………………30-31
2.5  Metody i formy wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.32-37
2.5.1 Wspieranie dzieci w placówkach przedszkolnych……………………32-34
2.5.2. Wspieranie dzieci przez rodziców i rodzinę…………………………35-36

Rozdział III. Analiza wybranych form kształcenia rozwoju zdolności i zainteresowań artystycznych … 37-64
3.1. Percepcja (słuchanie muzyki)………………………………………………48-49
3.2. Gra na instrumentach (muzykowanie) …………………………………….49-51
3.3. Zajęcia muzyczno-ruchowe………………………………………………..51-56
3.4. Improwizacja(tworzenie muzyki)………………………………………….56-60
3.5. Drama…………………..…………………………………………………60-61

Zakończenie……………………………………………………………………62-63
Spis literatury…………………………………………………………………….64

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print