Znaczenie utworów muzycznych w rozwoju twórczości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Liczba stron: 64

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Rozdział I. Teoretyczne podstawy edukacji muzycznej………………….…….3-17

1.1.Wychowanie muzyczne jako element wychowania przez sztukę…………..3-5
1.2.Cele i funkcje wychowania estetycznego………………………………….6-10
1.3. Formy ekspresji muzycznej………………………………………………10-13
1.4.Koncepcje rozwoju muzycznego dziecka………………………………….13-17

Rozdział II. Edukacja dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w zakresie twórczości i twórczego rozwoju  18-37
2.1.Charakterystyka pojęcia twórczości i twórczego rozwoju……………..18-23
2.2.Metody i formy wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym..23-26
2.3.Współczesna edukacja………………………………………………….26-30
2.4.Rola rodziny w twórczym rozwoju dziecka……………………………30-31
2.5 Metody i formy wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.32-37
2.5.1 Wspieranie dzieci w placówkach przedszkolnych……………………32-34
2.5.2. Wspieranie dzieci przez rodziców i rodzinę…………………………35-36

Rozdział III. …… Analiza wybranych form kształcenia rozwoju zdolności i zainteresowań artystycznych … 37-64
3.1.Percepcja (słuchanie muzyki)………………………………………………48-49
3.2.Gra na instrumentach (muzykowanie) …………………………………….49-51
3.3.Zajęcia muzyczno-ruchowe………………………………………………..51-56
3.4.Improwizacja(tworzenie muzyki)………………………………………….56-60
3.5.Drama…………………..…………………………………………………60-61
Zakończenie……………………………………………………………………62-63
Spis literatury…………………………………………………………………….64