Zarządzanie marketingowe na krajowym rynku pracy na przykładzie osób niepełnosprawnych

98 stron

WSTĘP

1. RYNEK PRACY
1.1. Pojęcie rynku pracy
1.2. Rynek pracy osób niepełnosprawnych
1.2.1. Pojęcie osoby niepełnosprawnej
1.2.2. Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy
1.3. Segmentacja rynku pracy

2. STRATEGIA MARKETINGOWA NA RYNKU PRACY
2.1. Pojęcie strategii marketingowej
2.2. Klasyfikacja strategii marketingowych
2.2.1. Program rozwoju gospodarczego
2.2.2. Program wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich
2.3. Problem bezrobocie w świetle „Programu rozwoju gospodarczego” oraz „Programu wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich”

3. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE NA KRAJOWYM RYNKU PRACY
3.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3.1.1. Zarys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi
3.1.2. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi
3.1.3. Najważniejsze cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi

4.1. Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
4.1.1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
4.1.2. Zadania powiatowego urzędu pracy wobec bezrobotnych osób niepełnosprawnych
4.1.3. Kilka uwag na temat polityki wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych krajów
4.1.4. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Skierniewicach
4.1.4.1. Etapy postępowania przy opracowywaniu indywidualnych planów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

WNIOSKI Z BADAŃ
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ RYSUNKÓW
WYKAZ TABEL

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print