Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa

Wstęp

Rozdział I. System budżetowy państwa
I.1. Pojęcie i charakter prawny budżetu państwa
I.2. Zasady budżetowe
I.3.Funkcje budżetu państwa
I.4. Istota procedury budżetowej
I.5. Wydatki i dochody budżetu państwa

Rozdział II. Ogólna charakterystyka podatków
II.1. Pojęcie podatku i jego charakter jako dochodu publicznego
II.2 Elementy konstrukcji podatku.
II.3 Zasady podatkowe.
II.4. Funkcje podatków
II.5. Reakcja na podatki

Rozdział III. Podatkowe źródła dochodów
III.1. Podatki bezpośrednie
III.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
III.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
III.2. Podatki pośrednie
III.2.1. Podatek od towarów i usług
III.2.2. Akcyza
III.2.3. Podatek od gier

Rozdział IV. Źródła, wysokość oraz struktura podatkowych źródeł dochodu państwa w latach 2010 – 2017
IV.1. Struktura wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych
IV.2. Struktura wpływów podatku dochodowego od osób prawnych
IV.3.. Struktura wpływów z podatku od towarów i usług
IV.4. Struktura wpływów z podatku akcyzowego
IV. 5 Struktura wpływów z podatku od gier

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Praca bardzo praktyczna – dużo tabel, omówień.

3.2/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print