Poszukiwanie i kopiowanie informacji w Internecie

Wstęp 2

Rozdział I. Internet jak źródło informacji 3
1.1. Historia i rozwój Internetu 3
1.2. Klasyfikacja informacji w Internecie 6
1.3. Metody przedstawiania informacji w Internecie 11
1.4. Podaż informacji w Internecie 14

Rozdział II. Poszukiwanie informacji w Internecie 17
2.1. Poszukiwanie informacji w Internecie 17
2.2. Popularne katalogi i wyszukiwarki 32
2.3. Struktura zapytań w systemach poszukiwania. 50

Rozdział III. Kopiowanie informacji w Internecie 60
3.1. Podstawy prawne kopiowania informacji w Internecie 60
3.2. Systemy kopiowania (informacji w Internecie 63
Zakończenie 74

Bibliografia 76
Spis tabel i rysunków 79

Celem niniejszej pracy jest ukazanie zasad poszukiwania i kopiowania informacji w Internecie.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano Internet jako źródło informacji.

Rozdział drugi przedstawia aspekty dotyczące poszukiwania informacji w Internecie.

Zagadnienia dotyczące kopiowania informacji w Internecie przedstawione zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

4/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print