Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian w rachunkowości

SPIS TREŚCI Wstęp 2 ROZDZIAŁ I Teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości 1.1 Pojęcie i podmiot rachunkowości 4 1.2 Cele, cechy i funkcje rachunkowości 11 1.3 Standardy i regulacje prawne funkcjonowania rachunkowości 13 1.4 Zakres rachunkowości 18 1.5 Zasady prawidłowej rachunkowości 19 ROZDZIAŁ I I Elementy rachunkowości 2.1 Dokumentacja rachunkowości 24 2.2 Wycena aktywów i pasywów 37 … Czytaj dalej