Obserwacje nad „Mole Guording” Ukosa Turdus Merula L.

SPIS TREŚCI

Wstęp 4

Materiał i metody  5

Wyniki 8

Dyskusja 11

Streszczenie 15

Literatura 16

Tabele 18

Ryciny 29

WSTĘP

„Mate guarding” jest to pilnowanie samicy przez samca – polega na przebywaniu samca w pobliżu samicy i podążaniu za nią oraz odpędzaniu wszystkich samców konkurentów chcących kopulować z jego partnerką (Birkhead i Moller, 1992, 1993). „Mate guarding” jest strategią występującą u różnych ptaków monogamicznych np.: u srok Pica pica, Pica nuttalli (Birkhead i Moller, 1992, 1993), zeberek Taeniopygia guttata (Birkhead i Fletcher, 1992), kosa Turdus merula (Cuthil i Macdonald, 1990) oraz u poligynicznych np.: szpaka Sturnus vulgaris (Pinxten i inni, 1986).

Próby zbliżania się do płodnych samic w celu kopulacji są bardzo częste u kosów, tak więc tylko obecność samca, który jest partnerem danej samicy uniemożliwia kopulację pomiędzy różnymi parami. Ptaki stosujące „mate guarding” kopulują ze sobą niezbyt często, ponieważ częsta kopulacja jest zbędna do zapewnienia sobie ojcostwa. Tak więc przebywanie w pobliżu samicy i podążanie za nią jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia sobie ojcostwa. Większość kolonijnych ptaków, które nie są w stanie pilnować swoich partnerek poprzez podążanie za nimi przez cały czas, jest zmuszona bardzo często z nimi kopulować -jest to inna metoda na zwiększenie prawdopodobieństwa swojego ojcostwa (Birkhead i inni, 1992, Birkhead i Moller, 1992).

Celem niniejszej pracy było poznanie przebiegu „mate guarding” u kosa. Starano się przybliżyć jakie zachowania samca tworzą cały mechanizm zapewnienia sobie ojcostwa zwany „mate guarding”.

Liczba stron 31
Nazwa Szkoły Wyższej Instytut Biologii Środowiskowej
Rodzaj pracy magisterska
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print