Akumulacja miedzi w różnych częściach jelita u karpia

1. WSTĘP …5
2. MATERIAŁ I METODY …15
2.1. Metodyki szczegółowe …18
3. WYNIKI …21
4. OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA …27
5. WNIOSKI …36
6. LITERATURA …37
7. STRESZCZENIE …42

Liczba stron 43
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Rolnicza
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2007