Analiza obecności trójnukleotydowych sekwencji powtórzonych (TRS) w genomach szczepów

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP
1. LUDZKIE SEKWENCJE POWTÓRZONE DNA
1.1. Sekwencje rozproszone
1.1.1. Sekwencje SINE
1.1.2. Sekwencje LINE
1.2. Sekwencje tandemowe (satelitarne)
1.2.1. Sekwencje mikrosatelitarne (STR)
1.2.1.a. Częstość występowania mikrosatelitów
1.2.1.b. Funkcje mikrosatelitów
1.2.1.c. Mikrosatelity w diagnostyce i medycynie sądowej
1.2.2. Sekwencje minisatelitarne (VNTR)
1.2.3. Sekwencje midi- i makrosatelitarne
1.3. Sekwencje powtarzające się centromerowego i telomerowego DNA
1.3.1. Centromerowy DNA
1.3.2. Telomerowy DNA
2. LUDZKIE CHOROBY GENETYCZNE ZWIĄZANE Z NIESTABILNOŚCIĄ SEKWENCJI POWTÓRZONYCH
II. CEL PRACY
III. MATERIAŁY I METODY
IV. WYNIKI
V. DYSKUSJA
BIBLIOGRAFIA

Liczba stron 46
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Świętokrzyska
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print