Zarys monograficzny miejscowości Gawłów na tle gminy Sochaczew

ZARYS MONOGRAFICZNY MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW NA TLE GMINY SOCHACZEW Spis treści: Rozdział 1. Położenie gminy Sochaczew w województwie mazowieckim oraz lokalizacja miejscowości Gawłów. 2. Rys historyczny gminy. 3. Warunki przyrodnicze gminy Sochaczew. a. Budowa geologiczna i rzeźba. b. Klimat. c. Wody. d. Gleby. e. Flora. f. Fauna. g. Pomniki przyrody. 4. Infrastruktura techniczna gminy Sochaczew. a. … Czytaj dalej