Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Wstęp 2 Rozdział I. Elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego a funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku 3 1. Definicja i istota zarządzania 3 1.1. Ujęcie definicyjne zarządzania 3 1.2. Koncepcje zarządzania według Petera Druckera 6 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne oraz ich wyznaczniki 10 2.1. Misja i wizja przedsiębiorstwa 16 2.2. Strategia firmy 17 2.3. Proces zarządzania … Czytaj dalej