Rozwój turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej – stan i perspektywy

Wstęp Rozdział 1.Charakterystyka podstawowych pojęć w turystyce 1.1. Pojęcie i definiowanie turystyki 1.2. Podział i rodzaje turystyki 1.3. Walory turystyczne 1.4. Gospodarka turystyczna i baza turystyczna 1.5. Popyt i podaż turystyczna Rozdział 2. Turystyka przyjazdowa – istota  i znaczenie 2.1. Charakterystyka turystyki przyjazdowej 2.2.. Czynniki określające turystykę przyjazdową 2.3. Wpływ turystyki przyjazdowej na rozwój gospodarczy … Czytaj dalej