Rozwój turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej – stan i perspektywy

Wstęp

Rozdział 1.Charakterystyka podstawowych pojęć w turystyce

1.1. Pojęcie i definiowanie turystyki

1.2. Podział i rodzaje turystyki

1.3. Walory turystyczne

1.4. Gospodarka turystyczna i baza turystyczna

1.5. Popyt i podaż turystyczna

Rozdział 2. Turystyka przyjazdowa – istota  i znaczenie

2.1. Charakterystyka turystyki przyjazdowej

2.2.. Czynniki określające turystykę przyjazdową

2.3. Wpływ turystyki przyjazdowej na rozwój gospodarczy państw, regionów i miejscowości turystycznych

Rozdział 3. Turystyka przyjazdowa w rozszerzonej UE

3.1. Rys historyczny turystyki w UE do 2004 roku

3.2. Międzynarodowy ruch turystyczny w UE po 2004 roku

3.3. Główne tendencje i trendy występujące w popycie i podaży turystycznej w UE

3.4. Czynniki określające turystykę przyjazdową w UE

Rozdział 4. Perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w UE

4.1. Prognozy WTO rozwoju turystyki po roku 2020 r

4.2. Perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w UE w świetle prognoz WTO

4.3. Możliwości i uwarunkowania dalszego rozwoju turystyki  przyjazdowej w UE

4.4. Rozwój turystyki przyjazdowej w nowych krajach członkowskich UE

Rozdział 5. Szanse i bariery rozwoju turystyki przyjazdowej w Polsce po rozszerzeniu UE

5.1. Rys historyczny turystyki w Polsce

5.2. Wpływ UE na rozwój turystyki przyjazdowej w Polsce

5.3. Wspieranie rozwoju polskiej gospodarki turystycznej przez UE

5.4. Wyzwania stojące przed polską turystyką przyjazdową

5.5.. Uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Przez turystykę przyjazdową rozumie się przyjazdy do kraju osób mieszkających gdzie indziej. Przyjazdy cudzoziemców, a szczególnie wydatki cudzoziemców były od lat przedmiotem zainteresowania większości rządów. Wypracowano iż wiele metod definiowania i mierzenia turystyki przyjaz­dowej. Mimo starań organizacji międzynarodowych, dyrektyw i umów, problem porównywalności danych zbieranych przez poszczególne kraje jest nadal nierozwiązany[1].

[1] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2002, s. 147

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print