Polityka turystyczna w powiecie ziemskim płockim

Spis Treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO POWIATU 7 Charakterystyka ogólna 7 Środowisko geograficzne 11 Ludność w powiecie 13 Gospodarka 15 Rynek pracy 17 Finanse powiatu 20 ROZDZIAŁ II. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA POWIATU PŁOCKIEGO 21 Walory wypoczynkowe 21 Walory krajoznawcze 22 Walory specjalistyczne 28 ROZDZIAŁ III. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 31 Baza noclegowa 31 … Czytaj dalej

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podróży „XXX”

PROMOCJA USŁUG TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE BIURA PODRÓŻY „XXX”. SPIS TREŚCI Wstęp str. 1 I. Rynek w turystyce str. 3 1. Pojęcie rynku str. 3 2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce str. 9 3. Systemy informacyjne w turystyce str. 21 II. Marketing w turystyce str. 25 1. Charakterystyka marketingu str. 25 2. Rola marketingu … Czytaj dalej