Perspektywy rozwoju turystyki górskiej w Ukraińskich Karpatach

Spis treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKA TURYSTYKI GÓRSKIEJ 4 1.1. Przykładowa istota turystyki 4 1.2. Rodzaje turystyki 6 1.3. Turystyka górska jako specyficzna forma turystyki 9 ROZDZIAŁ 2. UKRAIŃSKIE KARPATY. POŁOŻENIE GEOGRAFІCZNE І CHARAKTERYSTYKA 11 2.1. Położenie geograficzne ukraińskich Karpat 11 2.2. Karpaty ukraińskie – charakterystyka 12 2.3. Budowa geologiczna Karpat ukraińskich … Czytaj dalej

Turystyka jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej ludzi niepełnosprawnych

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: dyplomowa Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ROZDZIAŁ: Turystyka niepełnosprawnych – wiadomości ogólne 1.1. Turystyka – pojęcie i znaczenie zdrowotne 1.2. Rola turystyki w zaspokajaniu minimum aktywności ruchowej człowieka 1.3. Pojęcie niepełnosprawności 1.4. Rehabilitacja 1.5. Stereotypy 1.6. Integracja 1.7. Cele turystyki ludzi niepełnosprawnych 1.7.1. Cel leczniczy 1.7.2. … Czytaj dalej

Atrakcyjność Tatr Zachodnich

Wstęp Rozdział 1. Ogólne wiadomości o Tatrach 1.1 Zasięg 1.2. Budowa geologiczna 1.3. Klimat 1.4. Hydrografia 1.5. Przyroda Tatr 1.5.1. Świat roślin 1.5.2. Świat zwierząt 1.6. Tatrzański Park Narodowy Rozdział 2. Turystyka kwalifikowana w Tatrach 2.1. Pierwsi turyści w Tatrach 2.2. Pojęcie i zakres turystyki kwalifikowanej 2.3. Turystyka piesza górska jako rodzaj turystyki kwalifikowanej 2.4. … Czytaj dalej

Wykorzystanie internetu w promocji usług agroturystycznych

SPIS TREŚCI WSTĘP 2 I. INTERNET JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI 4 1.1. Historia i rozwój internetu 4 1.2. Charakterystyka użytkowników internetu w Polsce 9 II. OPIS NARZĘDZI MARKETINGU MIX 17 III. PROMOCJA W INTERNECIE 23 IV. NARZĘDZIA INTERNETOWEGO PROMOTION – MIX 29 4.1. Reklama internetowa 29 4.2. Marketing wyszukiwarkowy 39 4.3. Marketing bezpośredni 42 4.4. Internetowe … Czytaj dalej

Jerozolima miasto trzech religii

Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Dzieje Jerozolimy 4 1.1. Historia miasta 4 1.2. Jerozolima w czasach nowożytnych 12 Rozdział II Jerozolima – święte miasto trzech religii 17 2.1. Miasto Judaizmu 17 2.2. Miasto Chrześcijaństwa 23 2.3. Miasto Islamu 24 Rozdział III Jerozolima – walory turystyczne 28 3.1. Dzielnica muzułmańska 28 3.2. Dzielnica Żydowska 33 … Czytaj dalej

Polityka turystyczna w powiecie ziemskim płockim

Spis Treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO POWIATU 7 Charakterystyka ogólna 7 Środowisko geograficzne 11 Ludność w powiecie 13 Gospodarka 15 Rynek pracy 17 Finanse powiatu 20 ROZDZIAŁ II. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA POWIATU PŁOCKIEGO 21 Walory wypoczynkowe 21 Walory krajoznawcze 22 Walory specjalistyczne 28 ROZDZIAŁ III. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 31 Baza noclegowa 31 … Czytaj dalej

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podróży „XXX”

PROMOCJA USŁUG TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE BIURA PODRÓŻY „XXX”. SPIS TREŚCI Wstęp str. 1 I. Rynek w turystyce str. 3 1. Pojęcie rynku str. 3 2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce str. 9 3. Systemy informacyjne w turystyce str. 21 II. Marketing w turystyce str. 25 1. Charakterystyka marketingu str. 25 2. Rola marketingu … Czytaj dalej