Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podróży „XXX”

PROMOCJA USŁUG TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE BIURA PODRÓŻY „XXX”.

SPIS TREŚCI

Wstęp str. 1

I. Rynek w turystyce str. 3

1. Pojęcie rynku str. 3
2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce str. 9
3. Systemy informacyjne w turystyce str. 21

II. Marketing w turystyce str. 25

1. Charakterystyka marketingu str. 25
2. Rola marketingu str. 32
3. Usługi a marketing – mix str. 38
4. Koncepcje marketingu str. 42
5. Promocja str. 46

III. Promocja w turystyce str. 67

1. Charakterystyka firmy str. 67
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro Turystyczne XXX str. 70
3. Stosowane metody promocji przez Biuro Turystyczne XXX str. 75

Zakończenie str. 89

Bibliografia str. 91

Załącznik str. 94

Wstęp

Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki na świecie, zatrudniając miliony osób i generując znaczne przychody dla krajów. W celu zapewnienia sukcesu w tej branży, biura podróży muszą stosować skuteczne strategie marketingowe, aby zachęcić klientów do wyboru ich usług.

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie skuteczności różnych narzędzi i strategii marketingowych stosowanych przez biura podróży w promocji usług turystycznych.

Aby osiągnąć powyższy cel, zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród klientów biur podróży, a także analiza danych dotyczących działań marketingowych stosowanych przez biura podróży. W wyniku tych badań będzie można określić, jakie narzędzia i strategie marketingowe są najskuteczniejsze w promocji usług turystycznych i jakie korzyści przynoszą one biurom podróży.

Wyniki tej pracy magisterskiej będą przydatne dla biur podróży, które chcą zwiększyć swoją widoczność i zdobyć nowych klientów, a także dla przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy szukają sposobów na zwiększenie swojej konkurencyjności.

Dodatkowo, praca ta będzie stanowić ważne źródło informacji dla osób zajmujących się badaniami rynku turystycznego, a także dla studentów i naukowców zajmujących się marketingiem i turystyką.

W dalszej części pracy magisterskiej zostaną omówione różne narzędzia i strategie marketingowe, takie jak reklama, public relations, marketing bezpośredni, lojalność i programy partnerskie. Zostanie także przedstawiona analiza wpływu tych narzędzi na decyzje zakupowe klientów, a także porównanie skuteczności tych narzędzi w promocji usług turystycznych.

W dalszej części pracy zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych wśród klientów biur podróży, które zostaną przeanalizowane i porównane z danymi dotyczącymi działań marketingowych stosowanych przez biura podróży. W wyniku tych badań zostanie określony wpływ poszczególnych narzędzi marketingowych na decyzje zakupowe klientów i ocena skuteczności działań marketingowych stosowanych przez biura podróży.

W zakończeniu pracy magisterskiej zostanie przedstawiona synteza wyników badań i wnioski dotyczące skuteczności narzędzi i strategii marketingowych stosowanych w promocji usług turystycznych. Zostaną także przedstawione rekomendacje dla biur podróży i innych przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność w promocji usług turystycznych.

W sumie, niniejsza praca magisterska będzie ważnym źródłem informacji dla osób zajmujących się branżą turystyczną i będzie stanowić ważny wkład w rozwój tej branży poprzez zbadanie skuteczności narzędzi i strategii marketingowych stosowanych w promocji usług turystycznych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print