Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie

Spis treści

Wstęp……………………………………………………………………………………………….3

I. Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania …………………4

1. Zadania gospodarki materiałowej………………………………………………..4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………………13
3.Zasadyzarządzaniamateriałamii surowcami………………………………….23
4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej……….31

II. Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami …………….35

1. Miary oceny gospodarowania zapasami…………………………………….35
2. Procedura dostawy i jej ocena…………………………………………………..53
3. Miary oceny wykorzystania materiałów i surowców…………………..62
4. Koszty gospodarowania materiałami i surowcami………………………..67

III. Wpływ gospodarki materiałowej na zarządzanie firmą……………………76

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie…….76
2. Praktyczne prognozowanie zużycia materiałowego…………………….79

Zakończenie…………………………………………………………………………………….86
Bibliografia …………… ………………………………………………………………………87
Spis tabel………………………………………………………………………………………..89
Spis rysunków…………………………………………………………………………………90
Spis wykresów…………………………………………………………………………………91

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print