Skuteczność i efektywność reklamy

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

Rozdział I
ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY W GOSPODARCE RYNKOWEJ 5

1. Pojęcie reklamy 5
2. Reklama w systemie marketingu 7
3. Cele i zadania reklamy 11
4. Środki i narzędzia reklamy 16

Rozdział II
BADANIA MARKETINGOWYCH 23

1. Reklama w badaniach marketingowych 23
2. Badania wykorzystujące kwestionariusz 25
3. Metodologia badania kwestionariuszowego 31
4. Wady pytań kwestionariuszowych 34

Rozdział III
SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ REKLAMY 36

1. Strategia reklamowa 36
2. Wybrane metody badania skuteczności i efektywności reklamy 40
2.1. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów 45
2.2. Procedury badania stopnia dotarcia środków reklamy do
świadomości adresatów 48
3. Skuteczność i efektywność reklamy 51
3.1. Warunki skuteczności i efektywności reklamy 52

Zakończenie 56
Bibliografia 60

Spis tablic 63
Spis rysunków 63
Spis wykresów 63

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print