Jerozolima miasto trzech religii

Spis treści

Wstęp 3

Rozdział I
Dzieje Jerozolimy 4
1.1. Historia miasta 4
1.2. Jerozolima w czasach nowożytnych 12

Rozdział II
Jerozolima – święte miasto trzech religii 17
2.1. Miasto Judaizmu 17
2.2. Miasto Chrześcijaństwa 23
2.3. Miasto Islamu 24

Rozdział III
Jerozolima – walory turystyczne 28
3.1. Dzielnica muzułmańska 28
3.2. Dzielnica Żydowska 33
3.3. Dzielnica Ormiańska 35
3.4. Dzielnica chrześcijańska 43
3.5. Obrzeża Jerozolimy 45

Zakończenie 48
Bibliografia 49
Spis fotografii 51

Wstęp

Jerozolima to miejsce na styku dwóch kultur żydowskiej i arabskiej, w którym przenikają się kultury Zachodu ze Wschodem. Silne arabskie wpływy obecne w części miasta tworzą specyficzną egzotyczną atmosferę. Jerozolima jest znana na świecie przede wszystkim ze względu na swoje religijne znaczenie.

Tutaj znajdują się obok siebie miejsca otoczone największą czcią wyznawców trzech religii. Na ruinach świątyni Salomona ze Ścianą Płaczu wznosi się meczet Omara (Kopuła Skały), to stąd miał być wzięty do nieba Mahomet. Na wzgórzu Syjonu z potężną Bazyliką Zaśnięcia NMP znajduje się Wieczernik – miejsce ustanowienia Eucharystii. Pod nim jest grób króla Dawida, otoczony szczególnym kultem w tradycji żydowskiej. Droga Krzyżowa (Via Dolo-rosa) przeciska się zaułkami arabskiego bazaru do Bazyliki Grobu Świętego z okazałą fasadą z XII wieku. W rozległym parku pośród wzgórz Judei upamiętnia ofiary zagłady Instytut Yad Yashem.

Z uwagi na powyższe uznałam, że Jerozolima jako miasto trzech religii jest tematem bardzo aktualnym i w związku z tym w niniejszej pracy podjęłam się próby rozwinięcia tego właśnie zagadnienia.

Głównym celem pracy było przedstawienie Jerozolimy jako świętego miasta dla żydów, arabów oraz chrześcijan. Aby zrealizować cel pracy posłużono się metodami analizy, syntezy oraz dedukcji.
Przy pisaniu pracy korzystano z dostępnej literatury przedmiotu m. in. Jerozolima: promień miłości Jahwe, Dzieje biblijnego Izraela, Archeologia Palestyny, Cywilizacje Ziemi Świętej, Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, Islam, chrześcijaństwo i Zachód: burzliwe dzieje wzajemnych relacji.

Praca obejmuje rozdziały, z których pierwszy poświęcony jest zagadnieniu dziejów Jerozolimy. Omawia historię miasta oraz losy Jerozolimy w czasach nowożytnych.

W rozdziale drugim scharakteryzowano Jerozolimę jako święte miasto trzech religii, natomiast ostatni rozdział pracy omawia turystyczne walory Jerozolimy.

Liczba stron 51
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print