Wykorzystanie kompozycji roślinnych w krajobrazie metody i pomiary

Spis treści

Wstęp 4

I. Teoretyczne podstawy pracy 5
I.1. Krajobraz-definicje 5
I.1.1. Struktura i rodzaje krajobrazu 7
I.2. Percepcja krajobrazu 9
I.2.1. Postrzeganie i odbieranie krajobrazu zdaniem Krzymkowskiej- Kostrowickiej 11
I.2.2. Percepcja cech krajobrazu i jej wynik jako przedmiot oceny 13
I.3. Cechy krajobrazu, które skupiają naszą uwagę i mają istotne znaczenie 16

II. Kompozycje roślinne w sztuce krajobrazowej 18
II.1. Cechy plastyczne roślin 18
II.1.1. Wpływ cech plastycznych roślin i jego intensywność 24
II.2. Rola i kategorie roślin zastosowanych w kompozycji 25
II.3. Podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia kompozycji ogrodowych 29
II.4. Klasyfikacja ogrodów 33
II.4.1. Charakterystyka wybranych stylów i typów ogrodów 35

III. Założenia metodologiczne 37
III.1. Cele pracy 37
III.2. Problem badawczy 37
III.3. Metody i techniki badawcze 37
III.4. Organizacja i przebieg badań 38

IV. Wyniki badań i ich omówienie 39
IV.1. Charakterystyka społeczno – demograficzna badanych 39
IV.2. Czynniki wpływające na percepcję i ocenę krajobrazu 43

Streszczenie 66
Abstract 67
Zakończenie 68
Bibliografia 69
Załączniki 71

Wstęp

Celem mej pracy jest wskazanie różnic w postrzeganiu krajobrazu przez zróżnicowaną pod względem wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu oraz statusu majątkowego grupę ankietowanych.

W części teoretycznej pracy opisałam za pomocą bibliografii, podstawowe wiadomości dotyczące krajobrazu i jej percepcji, kompozycji roślinnych oraz scharakteryzowałam zastosowane przeze mnie założenia metodologiczne.

W części praktycznej, dzięki wynikom przeprowadzonej ankiety i ich analizie, rozpatrzyłam odpowiedzi, zanalizowałam wyniki dotyczące wyboru najładniejszego założenia kompozycyjnego.

W opracowaniu mojej pracy pomogła bibliografia, która jest związana z tematyką pracy oraz z wykonanymi badaniami. Jestem wdzięczna ankietowanym za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety i następstwie tego do spowodowania ,,wykiełkowania ’’ owej pracy. Chciałabym, by niniejsza praca mogła stać się źródłem do kolejnych badań nad wszelaką tematyką związaną z percepcją krajobrazu.

Liczba stron 73
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print