Wpływ różnic kulturowych na rozwój gospodarczy i zarządzanie

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Specyfikacja różnych kultur 6
1.1. Istota i pojęcie kultury 6
1.2. Miejsce kultury w rozwoju narodów 20
1.3. Znaczenie kultury w rozwoju społeczeństw Polski i Niemiec 26

Rozdział II. Charakterystyka rozwoju gospodarczego 32
2.1. Rys historyczny 32
2.2. Potencjał społeczno- gospodarczy 40

Rozdział III. Praktyka dokonań kulturowych w rozwoju gospodarczym Polski i Niemiec 44
3.1. Wykorzystanie osiągnięć kulturowych w procesach zarządczych 44
3.2. Polacy i Niemcy w percepcji opinii międzynarodowej oraz pozycja obu krajów na tle Europy 48
3.3. Kierunki i prognozy rozwoju Polski i Niemiec w kontekście dokonań kulturowych i potrzeb społecznych. (na tle interpretacji europejskiej, Euroregiony) 60

Zakończenie 66
Bibliografia 70
Spis tabel 74
Spis rysunków 75

Streszczenie

W pierwszym rozdziale opisana jest specyfikacja różnych kultur, a więc: istota i pojęcie kultury, miejsce kultury w rozwoju narodów oraz znaczenie kultury w rozwoju społeczeństw Polski i Niemiec. Termin „kultura” należy do grona najważniejszych pojęć, jakimi po¬sługuje się współczesna humanistyka. Każda kultura dokonuje selekcji zdolności genetycznych, a te reagują zwrot¬nie, wpływając na kulturę, która przyczyniła się pierwotnie do ich umocnienia.

W rozdziale drugim scharakteryzowany jest rozwój gospodarczy, a więc: rys historyczny oraz potencjał społeczno- gospodarczy. Rozwój gospodarczy oznacza jakościowe przemiany zachodzące w poziomie i strukturze jakościowej gospodarki jako całości jej czynników elementów – podsystemów oraz otoczenia bliższego i dalszego a także systemu organizacji i zarządzania (regulowania) strategicznego procesów rozwojowych. Natomiast, potencjał społeczno – gospodarczy zaczyna być traktowany jako kluczowa wartość przedsiębiorstwa i znaczące źródło osiągania przewagi konkurencyjnej. Ważne jest zatem, by jednostki gospodarcze stawały się organizacjami uczącymi się.

W rozdziale trzecim przedstawiona jest praktyka dokonań kulturowych w rozwoju gospodarczym Polski i Niemiec, a więc: wykorzystanie osiągnięć kulturowych w procesach zarządczych, Polacy i Niemcy w percepcji opinii międzynarodowej oraz pozycja obu krajów na tle Europy oraz kierunki i prognozy rozwoju Polski i Niemiec w kontekście dokonań kulturowych i potrzeb społecznych. (na tle interpretacji europejskiej, Euroregiony). Każde zarządzanie zasobami ludzkimi odbywa się w określonej kulturze. Kultura organizacji oznacza system wspólnych znaczeń uznawanych przez członków, odróżniający daną organizację od innych. Ten system wspólnych znaczeń okazuje się po dokładnym zbadaniu zbiorem podstawowych cech, które organizacja uznaje za wartościowe.

5/5 - (10 votes)
image_pdfimage_print