Teoria pracy

1. Teoria pracy 1 2. Potrzeby w koncepcjach psychologicznych 6 3. Koncepcja potrzeb sterowniczych człowieka 13 4. Relacje w procesie pracy 19 Potrzeby w koncepcjach psychologicznych Ludzkie potrzeby znajdują się w polu zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, oczywiście tych, które zajmują się człowiekiem. W koncep­cjach psychologicznych, w teoriach rozwoju zawodowego, w teoriach motywacji, w postulatach formułowanych … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny 1 1. Zarządzanie jako podstawa racjonalnego gospodarowania 1 2. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 7 3. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 15 4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności 25 Pojęcie „rozwój lokalny” jest pojęciem powszechnie używanym do określenia … Czytaj dalej

Strategia marketingowa firmy na rynku konkurencyjnym na przykładzie firmy budowlanej

Wprowadzenie Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest wynikiem stosowania metody prób i błędów, lecz opiera się w nowocześnie funkcjonujących firmach na racjonalnych instrumentach zarządzania. zalicza się do nich metody zarządzania, które stanowią wypróbowane, logiczne zbiory zasad i etapów stosowanych w procesach kierowania zespołami ludzkimi. Zastosowanie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa określonej metody zarządzania nie może być przypadkowe. … Czytaj dalej

Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie

gotowy rozdział pracy dyplomowej Rozdział 1. Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie 1 1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw. 1 1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców 7 1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu 11 1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających … Czytaj dalej

Proces rozwoju produktu EMS Pocztex w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej Poczta Polska

Praca dyplomowa – magisterska W procesie zarządzania marketingowego działania związane z rozwojem i wprowadzeniem nowego produktu na rynek następują po przeprowadzeniu segmentacji rynku, dokonaniu wyboru odbiorców docelowych i określeniu pożądanego pozycjonowania na rynku[1]. PPUP Poczta Polska wykorzystuje strategię rozwoju (kreowania) nowego produktu. Przedsiębiorstwo zawiera kontrakty z niezależnymi osobami lub firmami, zajmującymi się rozwojem nowych produktów. … Czytaj dalej

Zjawisko zadłużeń w opłatach za mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych

praca z zakresu zarządzania nieruchomościami Pierwszy rozdział teoretyczny. Bieda i zjawiska, problemy współwystępujące, czym jest bieda – definicja. Minimum socjalne i egzystencji. Grupy dotknięte biedą. Jak Państwo wspiera biednych ludzi. Jakie problemy wynikają z biedy. Bezrobocie, brak pracy, niskie emerytury i renty. Kiedyś była stałość pracy. Wydatki na mieszkanie. Jak się kształtują dochody i wydatki … Czytaj dalej

Plan zarządzania nieruchomością użytkową

I. Wstęp II. Podstawowe informacje o nieruchomości: 1.Stan prawny 2. Lokalizacja ogólna 3. Lokalizacja szczegółowa 4. Opis i stan techniczny budynku 5. Charakterystyka nieruchomości 6. Dokumentacja budynku 7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 8. Określenie potrzeb remontowych 9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 10.Podsumowanie i wnioski III. Analiza rynku nieruchomości 1. Określenie zasięgu rynku nieruchomości 2. … Czytaj dalej

Ocena badań rynku pod kątem rozszerzenia oferty zabiegowej gabinetu kosmetycznego

Wstęp 1. Specyfika klienta (mężczyzny) w salonie kosmetycznym 2. Analiza otoczenia 2.1. Otoczenie dalsze 2.1.1. Uwarunkowania ekonomiczne 2.1.2. Uwarunkowania technologiczne 2.1.3. Otoczenie społeczno-kulturowe 2.2. Otoczenie bliższe 2.2.1. Charakterystyka rynku 2.2.2. Profil klienta gabinetu 2.2.3. Analiza konkurencji 2.2.4. Analiza środowiska wewnętrznego 2.2.5. Gabinet 2.3. Przewagi konkurencyjne 2.4. Analiza SWOT 3. Cele strategiczne 3.1. Krótkodystansowe 3.2. Długodystansowe … Czytaj dalej

Dokumentacja w systemie zapewnienia jakości w zakresie marketingu w Instytucie Obróbki Plastycznej

Spis Treści Strona Streszczenie / Summary str. 3 1. Wprowadzenie str. 4 1.1 Geneza i znaczenie problemu przepływu informacji str. 4 1.1.1. Geneza przepływu informacji w przedsiębiorstwach str. 4 1.1.2. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa i zarządzanie informacją str. 6 1.2. Cel i zakres pracy str. 8 1.3. Terminologia str. 9 1.4. Wybrane, stosowane skróty i … Czytaj dalej

Zmiany w modelu funkcjonowania firmy Instal Kraków, wobec integracji Polski z Unią Europejską

Spis Treści Wstęp. Rozdział 1. Charakterystyka gospodarki UE oraz gospodarki Polski. 1.1 Powstanie UE / rys historyczny / 1.2 Gospodarka UniiEuropejskiej 1.3 Niektóre, wybrane aspekty dotyczące rynku Unii Europejskiej. 1.4 Gospodarka Polski w okresie przed akcesyjnym 1.5 Postrzeganie przez polskich menedżerów procesu integracji z UE Rozdział 2. Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa. 2.1 Analiza makroekonomiczna – … Czytaj dalej