Wpływ własności na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji

Na przykładzie wybranej KMN pokaż jak jej struktura właścicielska oddziaływała na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji. WSTĘP Praca zawiera ogólną charakterystykę firmy Alima-Gerber, ukazując w pierwszych częściach historię i specyfikę firmy. Natomiast w jej dalszej części opisane zostały strategie wraz z pozycją jaką firma Alima-Gerber zajmuje na rynku wraz z opisem jej systemu wartości. Zakończeniem pracy … Czytaj dalej