Wpływ własności na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji

Na przykładzie wybranej KMN pokaż jak jej struktura właścicielska oddziaływała na podejmowanie wybranych kluczowych decyzji.

WSTĘP

Praca zawiera ogólną charakterystykę firmy Alima-Gerber, ukazując w pierwszych częściach historię i specyfikę firmy. Natomiast w jej dalszej części opisane zostały strategie wraz z pozycją jaką firma Alima-Gerber zajmuje na rynku wraz z opisem jej systemu wartości. Zakończeniem pracy jest krótkie podsumowanie działalności przedsiębiorstwa i jaki wpływ miały na niego decyzje podejmowane przez zarząd. W pracy zostały również ukazane m.in. zasady przedsiębiorstwa Alima-Gerber, odnoszące się do zatrudniania dzieci, strategii zaopatrzenia firmy.

Porównując okres ostatnich kilkunastu lat można z łatwością stwierdzić, że na ich przestrzeni wszelkie zasady biznesu uległy radykalnym zmianom. Takie postępowanie spowodowane było staraniami przystosowania się do zmian w otoczeniu ekonomicznym jakie następowały bardzo szybko na rynkach światowych. W związku z narastająca konkurencyjnością przedsiębiorstwa starają się umocnić swoją pozycję na rynkach ekonomicznych przystosowując swoje produkty do potrzeb i gustów potencjalnych klientów.

Kreowanie bowiem zadowolenia konsumenta przez organizację było jednym z filarów teorii i praktyki marketingowej. Współcześnie akcentuje się przede wszystkim w marketingu jego charakter relacyjny, w ramach którego wpisuje się często marketing społeczny. Marketing społeczny jest więc koncepcją, której istota polega na zwrócenia uwagi na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa zarówno w długim okresie czasu jak również na przyjęciu szerszej perspektywy odnoszącej się zarówno do konsumenta (tak jak w przypadku marketingu relacyjnego), jak i społeczności lokalnej (społeczeństwa) oraz środowiska naturalnego. Celem opracowania jest analiza zastosowania marketingu społecznego w przedsiębiorstwie Alima-Gerber S.A.

Alima-Gerber S.A. jest jednym z czołowych przedsiębiorstw w branży spożywczej w Polsce, liderem wśród producentów na rynku produktów dla niemowląt i dzieci. W swojej ofercie posiada: soki i nektary owocowe, owocowe i owocowo- warzywne Bobo Frut, Junior Frut oraz soki klarowne Gerber, posiłki w słoikach Gerber (w tym linie dań, zup, kaszek oraz deserów Gerber i Bobo Frut), a także akcesoria dla niemowląt.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print