Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy

praca z BHP

Liczba stron: 69

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..3

Rozdział I.
Znaczenie pracy w życiu człowieka..5
Bibliografia do rozdziału ..11

Rozdział II.
Czynniki wywołujące ryzyko chorób zawodowych w środowisku pracy..12
Bibliografia do rozdziału ..17

Rozdział III.
Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy.
3.1. Choroby zawodowe – definicje i klasyfikacje..18
3.2. Choroby zawodowe w środowisku nauczycieli..21
3.3. Choroby zawodowe w środowisku górników..23
3.4. Choroby zawodowe w środowisku kierowców autobusów..27
Bibliografia do rozdziału ..30

Rozdział IV.
Metodologia badań własnych.
4.1. Problemy i hipotezy badań..34
4.2. Metody badawcze..37
4.3. Próba osób badanych i przebieg badań..38
Bibliografia do rozdziału ..42

Rozdział V.
Analiza wyników badań własnych.
5.1. Weryfikacja hipotez..50
5.1.1. Choroby zawodowe w środowisku nauczycieli..50
5.1.2. Choroby zawodowe w środowisku górników..53
5.1.3. Choroby zawodowe w środowisku kierowców..55
5.2. Wnioski empiryczne..58

Bibliografia..61
Aneks..63

Postęp cywilizacyjny, który obserwujemy na każdym kroku, ma szeroko rozumiany wpływ na każdą sferę naszego życia. Wśród wielu korzyści globalizacji i technologizacji wymienić można dostęp do informacji, możliwość przemieszczania się po świecie, możliwość dotarcia do wszelkich dóbr kultury i przemysłu. Ale istnieją też mniej optymistyczne strony rozwoju. W parze z rozwojem technologii, „rozwija” się też bieda. W parze z rozwojem nauki, „rozwija” się też terroryzm. Negatywnych wpływów postępu na nasze życie można prawdopodobnie wymienić tyle samo co tych pozytywnych.

Jedną z najważniejszych dziedzin życia człowieka jest praca. To w niej dorosła osoba spędza średnio jedną trzecią życia. Praca jest zjawiskiem bardzo elastycznym, łatwo poddającym się rozmaitym wpływom. Współczesne realia w naszym kraju powodują, że jeśli się już pracę ma, to trzeba dużo poświęcić, żeby ją utrzymać i odnieść sukces. Przy prawie 20% bezrobociu w Polsce każdy musi się liczyć z faktem, że pracy może kiedyś zabraknąć. Dlatego też większość osób aktywnych zawodowo robi niemal wszystko by być wydajnym pracownikiem.

Najpierw w odstawkę idą znajomi. Stopniowo ograniczamy kontakty z przyjaciółmi i tłumaczymy sobie, że nie ma na to czasu. Później dochodzi do sytuacji, że trzeba zająć się pracą więc poświęca się na nią czas, który można by spędzić z dziećmi i rodziną. Na końcu dla pracy poświęca się też zdrowie. Wielu pracowników boi się prosić szefa o cokolwiek więc starają się także na nic nie skarżyć, aby nie zostać zwolnionym. Ten wymuszony przez dzisiejszą rzeczywistość pracoholizm, może doprowadzić do wielu sukcesów i do stabilnej sytuacji materialnej. Niestety w wielu przypadkach prowadzi też do chorób zawodowych.

Nadmierna eksploatacja głosu przez nauczyciela, praca na dwie zmiany pod ziemię w przypadku górnika, czy też branie godzin nadliczbowych przez kierowców autobusów to tylko niektóre przypadki „walki” o swoje miejsce w strukturze pracy. Problem w tym, że łatwo w takich warunkach podupaść na zdrowiu i to między innymi dlatego w medycynie powstała specjalna gałąź, zajmująca się wyłącznie chorobami zawodowymi.

Medycyna pracy (bo o niej tu mowa) wymienia szereg chorób charakterystycznych dla niektórych zawodów. Zajmuje się też profilaktyką tych chorób i oczywiście ich leczeniem. Statystyki wskazują na fakt, że w ostatnich latach ilość zachorowań na dolegliwości zawodowe spada. Wiąże się to z postępem medycyny, a także z coraz wyższą świadomością ludzi na temat ich własnego zdrowia.
Niniejsza praca ma na celu zdiagnozowanie sytuacji pracowników w wybranych grupach zawodowych. Aby jednak badania własne były podparte rzetelną wiedzą teoretyczną, praca stopniowo będzie objaśniała poszczególne obszary tematyki. Najpierw, w rozdziale pierwszym, dokonana zostanie analiza pojęcia „praca” w sensie zawodowym. Określona też będzie jej rola w życiu człowieka na podstawie niektórych nauk humanistycznych.

Kolejny rozdział będzie podawał czynniki ryzyka występujące w środowiskach pracy. Czynniki te przyczyniają się w znaczny sposób do powstawania chorób zawodowych. Te zaś będą przedmiotem rozważań w trzecim rozdziale. Rozdział czwarty będzie podstawą metodologiczną do badań własnych, a w piątym autorskie badania zostaną poddane analizie. Całość pracy zwieńczona będzie aneksem podającym procentowy rozkład chorób zawodowych na kolejne lata w okresie: 1980 – 2004.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print