Rola NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego

Spis treści

WSTĘP 3

1. POJĘCIA, GENEZA I ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego 5
1.2. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego 10
1.3 . Geneza, pojęcie i istota organizacji międzynarodowych 12
1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji międzynarodowej 14

2. ZASADY DZIAŁANIA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 17
2.1. Doktryny Sojuszu 17
2.2. Podstawowe cele i zasady działania NATO 20
2.3. Struktura organizacyjna NATO 23
2.3.1. Organy polityczne 23
2.3.2. Organy wojskowe 27

3. ROLA NATO W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW I SPORÓW 30
3.1. Zapobieganie konfliktom 30
3.2.1. Jugosławia 32
3.2.2. Siły implementacyjne IFOR 37
3.2.3. Siły stabilizujące SFOR 39
3.2.4. KFOR 42
3.2.5. Afganistan 49
3.2.6. Irak 53
3.3. NATO po 11 września 2001 r. 54
3.4. Badanie ankietowe respondentów dotyczące postrzegania roli NATO we współczesnym świecie 56
3.4.1. Struktura ankiety 57
3.4.2. Prezentacja wyników ankiety 57

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS RYCIN 67
SPIS TABEL 68
ZAŁĄCZNIKI 69

Liczba stron 69
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania i Edukacji we Wrocławiu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
4.5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print